reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© alexan24 dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 21 sierpnia 2015

Konsorcjum PGZ, PIT-RAWAR, WB Electronics i TRANSBIT

PGZ została liderem konsorcjum, które wystartuje w przetargu na dostawy systemu BMS (z ang. Battlefield Management System – System Zarządzania Polem Walki).

Oprócz PGZ w skład konsorcjum wchodzi należąca do Grupy spółka PIT-RADWAR SA oraz prywatne podmioty – WB Electronics SA i TRANSBIT Sp. z o.o. - Zakrojona na szeroką skalę współpraca państwowego przemysłu obronnego, którego liderem jest PGZ, oraz prywatnych firm z tego sektora, ma na celu stworzenie oferty odpowiadającej wymaganiom Ministerstwa Obrony Narodowej. Projekt, pod nazwą „Polski BMS” wykorzystuje istniejący potencjał krajowych firm, które dysponują nowoczesnymi technologiami w celu opracowania innowacyjnego systemu klasy C4ISR (Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance) – czytamy w komunikacie. Zadaniem C4ISR jest wspomaganie dowodzenia i kierowania na polu walki na poszczególnych szczeblach – od plutonu po dywizję. Przetarg na dostawę systemu zarządzania walką szczebla batalionu jest prowadzony przez Inspektorat Uzbrojenia MON pod kryptonimem „Rosomak BMS”. Pierwsze transportery służące w Siłach Zbrojnych RP mają być wyposażone w ten system już w 2017 roku. – Firmy należące do konsorcjum już teraz produkują światowej klasy urządzenia, z których zostanie zbudowany „Polski BMS”. Nieprzypadkowo wybraliśmy taką nazwę dla wspólnego projektu, gdyż krajowy przemysł obronny dostarczy gotowy, najnowocześniejszy produkt, od poszczególnych urządzeń, aż po oprogramowanie – powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGZ SA. [i]– Krajowy producent gwarantuje też bezpieczeństwo dostaw oraz możliwość modyfikacji, jak również późniejszej modernizacji, systemu – podkreślił Dąbrowski. Oprogramowanie „Polskiego BMS” będzie zapewniać dalszy rozwój systemu i możliwość wygodnego dopasowania jego funkcji do wymagań Sił Zbrojnych RP, zgodnie z wymogami stawianymi przez MON. Obecnie, większość eksploatowanych w polskich siłach zbrojnych systemów C4ISR to systemy produkcji polskiej. Oprócz nich, eksploatowane są też systemy opracowane w ramach NATO. W konsorcjum PIT-RADWAR S.A. pełni rolę lidera technicznego. Spółka będzie odpowiedzialna za opracowanie koncepcji, uzgodnienie wymagań i koordynację całości prac. - Podpisanie porozumienie daje WB Electronics możliwość udziału w kolejnym kluczowym projekcie BMS dla polskiej armii. W pracy przy tworzeniu „Polskiego BMS” chcemy wykorzystać nasze wcześniejsze doświadczenia, m.in. w przygotowaniu systemu TOPAZ, który używany jest przez artylerię i pozostaje standardem w Siłach Zbrojnych RP. Dzięki stałemu kontaktowi z użytkownikami oferowanych przez nas systemów wiemy jakie są potrzeby polskich żołnierzy i możemy na te potrzeby odpowiedzieć w 100% - powiedział Piotr Wojciechowski, prezes zarządu WB Electronics. – Firma TRANSBIT dostarczy do „Polskiego BMS” nowoczesną technologię SCIP zapewniającą bezpieczeństwo transmisji informacji. Technologia ta pozwala na wdrożenie rozwiązań narodowych, spełniających wymagania NATO z jednoczesnym zapewnieniem interoperacyjności. Gwarancją interoperacyjności systemu "Polski BMS" jest uzyskane przez nas, w ramach testów międzynarodowych, potwierdzenia zgodności naszych rozwiązań SCIP z systemami innych państw NATO – powiedział Dariusz Faliński, prezes zarządu Transbit Sp. z o.o. --- Źródło: PGZ
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
May 28 2020 10:59 V18.6.7-1