reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© LUG SA Przemysł elektroniczny | 21 sierpnia 2015

LUG: zysk netto po drugim kwartale w górę o prawie 128%

II kwartał 2015 roku był dla producenta oświetlenia czasem intensywnych prac przy budowie nowego centrum produkcyjnego i B+R, co nie przeszkodziło firmie w poprawieniu wyników.

W II kwartale 2015 roku przychody Grupy LUG SA wzrosły o 8,15% i wyniosły 27 609,82 tys. PLN. Firma podkreśla, że poprawie uległy też marże, co przełożyło się na wyższy zysk ze sprzedaży brutto, (+38% r/r). Poprawie uległ też zysk z działalności operacyjnej, który osiągnął poziom 1158,29 tys. PLN, w porównaniu z 646,34 tys. PLN w roku ubiegłym. Jest to wzrost o 79,21%. EBITDA w II kwartale 2015 roku poprawił się r/r o 44,61%, osiągając wartość 2 104,24 tys. PLN. Zysk netto poszedł w górę o prawie 129% i osiągnął wartość 1 006,57 tys. PLN. Jeśli chodzi o całe pierwsze półrocze 2015 roku, to przychody ze sprzedaży po dwóch kwartałach są na porównywalnym poziomie, co przed rokiem. Wyniosły one 53 264 tys. PLN, w pierwszym półroczu 2014 roku wartość przychodów Grupy wyniosła 53 894,62 tys. PLN. Zysk netto osiągnął poziom 1 445,95 tys. PLN.
- Jesteśmy aktywni na wielu rynkach. W dynamicznym rozwoju działalności poza granicami Polski upatrujemy naszej szansy na nieograniczony rozwój i przewagę konkurencyjną. Przyjętą strategię działania możemy dziś ocenić jako strzał w dziesiątkę – komentuje Ryszard Wtorkowski, prezes zarządu LUG SA.
W drugim kwartale Grupa Kapitałowa LUG SA kontynuowała budowę centrum badawczo-rozwojowego z kompleksem hal do produkcji elektroniki, zlokalizowanego w Lubuskim Parku Przemysłowo Technologicznym w Zielonej Górze. Nowa jednostka ma przejąć wszelkie działania badawcze oraz produkcyjne związane z technologią LED. Zakończenie pierwszej fazy projektu zaplanowano na koniec 2015 roku. - Budowa drugiej fabryki z centrum badawczo-rozwojowym oraz z kompleksem hal do produkcji elektroniki zapewni nam dodatkowe moce produkcyjne w zakresie oświetlenia LED. W dobie rewolucji na rynku oświetleniowym będą one już wkrótce warunkiem koniecznym istnienia wszystkich producentów oświetlenia. Zapotrzebowanie na nową technologię będzie rosło wraz z nowymi regulacjami prawnymi i wzrostem świadomości rynku w zakresie korzyści z niej płynących- wyjaśnia prezes Wtorkowski. Kontynuacja obecnej polityki w obszarze rozwoju produktów oraz sieci sprzedaży pozwala oczekiwać dalszych wzrostów w kolejnych kwartałach roku – pisze spółka w komunikacie.
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
May 12 2020 12:15 V18.6.4-1