reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© alexander podshivalov dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 18 sierpnia 2015

Konsorcjum PGZ i SMW zawiązane

Polska Grupa Zbrojeniowa we współpracy ze Stocznią Marynarki Wojennej bierze udział w negocjacjach na dostawę okrętów patrolowych z funkcją zwalczania min „Czapla” i okrętów obrony wybrzeża „Miecznik”.

W piątek, 14 sierpnia 2015 roku, PGZ SA w konsorcjum ze Stocznią Marynarki Wojennej SA, w odpowiedzi na zaproszenie z Inspektoratu Uzbrojenia MON do udziału w negocjacjach na dostawę okrętów w programach „Czapla” i „Miecznik”, złożyła dokumenty wymagane przez zamawiającego w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. Programy „Miecznik” i „Czapla” zakładają budowę sześciu okrętów. Trzech patrolowych z funkcją zwalczania min i trzech obrony wybrzeża, przeznaczonych do prowadzenia działań zgodnie z koncepcją Bałtyk „Plus”, czyli w geograficznym obszarze misji obejmującym granicami akweny Morza Bałtyckiego oraz Oceanu Atlantyckiego. W lipcu br. Polska Grupa Zbrojeniowa została oficjalnie zaproszona przez Inspektorat Uzbrojenia MON do negocjacji w celu opracowania projektu umowy, której przedmiotem będzie dostawa okrętów dla Marynarki Wojennej RP. W budowie będzie brała udział Stocznia Marynarki Wojennej SA oraz spółki tworzące PGZ. PGZ planuje wziąć szeroki udział w programie PMT Sił Zbrojnych RP „Zwalczanie zagrożeń na morzu”. Oprócz programów „Miecznik” i „Czapla” PGZ jest zainteresowana także budową innych jednostek tj. okręt wsparcia logistycznego, okręt wsparcia działań połączonych, okrętów ratowniczych czy holowników. PGZ chce także wziąć udział, we współpracy z zagranicznym partnerem, w budowie trzech okrętów podwodnych typu „Orka”. Nadzorowaną przez Ministerstwo Skarbu Państwa PGZ tworzy ponad 60 spółek, które zatrudniają około 17,5 tys. pracowników.
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
May 12 2020 12:15 V18.6.4-1