reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© alexander fediachov dreamstime.com Nauka | 24 sierpnia 2015

Sonda ostrzeże górników

Specjalne sondy opracowane przez naukowców z Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach mierzą prędkości drgań wywołanych przez wstrząsy sejsmiczne w polskich kopalniach.

Rejestrowanie drgań górotworu jest niezbędne przy drążeniu przekopów. Drgania zapisuje się wraz z postępem frontu prac. Sondę należy przemieścić w określonych okresach czasowych, dlatego ważne jest, żeby jej montaż był dość łatwy, a rozmiary niezbyt duże. W większości kopalń eksploatujących złoża węgla na dużych głębokościach to właśnie w ten sposób ocenia się stateczność wyrobisk poddanych wpływom drgań od wstrząsu górniczego – czytamy w portalu PAP – Nauka w Polsce. Sonda wyposażona jest w czujniki – akcelerometry, dzięki którym może być montowana w pozycji pionowej lub poziomej. W jednej obudowie zawarte są trzy akcelerometryczne niskoczęstotliwościowe czujniki, notujące prędkości drgań w trzech kierunkach. Po zamontowaniu i połączeniu liniami kablowymi sonda nie wymaga późniejszej obsługi. Może bez przerw pracować w trudnych warunkach klimatycznych, monitorując i diagnozując zagrożenia. W pierwszej kolejności sondy wdrażane są w polskich kopalniach. Przyczyniają się do podniesienia bezpieczeństwa pracy oraz ograniczenia kosztów powodowanych potencjalnymi uszkodzeniami. W kopalnianych sieciach stacji geofizyki urządzenie wykorzystywane jest do prowadzenia obserwacji sejsmologicznych. Zdaniem twórców sondy istnieje również duża szansa zastosowania wynalazku w kopalniach zagranicznych, w szczególności w chińskich, które charakteryzują się wysoką sejsmicznością i w których zagrożenie stateczności wyrobisk górniczych jest bardzo wysokie. Sonda wykorzystywana jest też w międzynarodowych badaniach prowadzonych w europejskim projekcie badawczym, na specjalnie przygotowanych poligonach pomiarowych w polskich kopalniach - projekt o akronimie "IntelliMine" realizowany w 7 Programie Ramowym UE. Polska sonda spełnia wymagania dyrektywy ATEX (dyrektywa bezpieczeństwa przeciwwybuchowego) i może być stosowana w każdej kopalni podziemnej, również w warunkach podwyższonej zawartości metanu. Sonda jest dziełem uczonych pracujących pod kierunkiem prof. Huberta Logiewy. W zespole pracowali: Grzegorz Mutke, Adam Lurka, Józef Dubiński i Marian Turek. --- Źródło: PAP – Nauka w Polsce
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
May 12 2020 12:15 V18.6.4-2