reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© andrey burmakin dreamstime.com Rynki | 14 sierpnia 2015

Producenci chcą być innowacyjni

Dla 50% firm produkcyjnych na świecie innowacyjność jest strategicznym celem - takie wnioski płyną z badania KPMG International pt. „Global Manufacturing Outlook”.

Jednocześnie blisko jedna trzecia przedsiębiorstw (32%) priorytetowo traktuje wprowadzenie nowych produktów w najbliższych latach, a dla 30% firm największym wyzwaniem jest poprawienie efektywności działań badawczo-rozwojowych. Producenci przemysłowi są świadomi, że aby sprostać aktualnym wyzwaniom na rynku i zapewnić sobie długofalowy wzrost, muszą stawiać na innowacyjność. – Pojawiają się nowe technologie, konkurenci podkręcają tempo wprowadzania innowacji, a czas wprowadzenia nowych rozwiązań na rynek jest coraz krótszy – mówi Todd Dubner z KPMG. Jednocześnie rośnie świadomość, że osiągnięcie zysków ze strategii nastawionej na innowacyjność wymaga czasu. Trzeba także dobrze zaplanować kolejne kroki i odpowiednio zorganizować wewnętrzną strukturę firmy oraz nawiązać współpracę z partnerami pracującymi nad przełomowymi technologiami, by móc wprowadzić na rynek nowe, rewolucyjne pomysły. A oto priorytetowe zadania, jakie stawiają przed sobą producenci przemysłowi. Naturalnie na pierwszym miejscu są wzrost sprzedaży i redukcja kosztów. Natomiast na trzeciej pozycji jest rozwój nowych produktów. The Global Manufacturing Outlook 2015 to badanie przeprowadzone na początku 2015 roku przez Forbes na zlecenie KPMG International na próbie 386 przedstawicieli kadry zarządzającej firm produkcyjnych z 18 krajów z całego świata. 63% respondentów reprezentowało organizacje o przychodach ponad 5 mld USD rocznie. --- Źródło: © KPMG International
reklama
reklama
September 18 2020 12:10 V18.10.12-1