reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© wrangler dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 14 sierpnia 2015

Polski rynek motorem wzrostu Aplisensa

W I półroczu 2015 roku Aplisens wypracował 42,9 mln PLN przychodów ze sprzedaży wobec 41,15 mln PLN rok wcześniej (wzrost 4,3% rdr).

Zysk netto Aplisensa w pierwszych sześciu miesiącach bieżącego roku wyniósł 7,1 mln PLN (wzrost 5,1% rdr). EBIDTA we wskazanym okresie wyniosła 11,3 mln PLN (wzrost 3,4% rdr). Pierwsze półrocze było niezwykle udane dla Aplisensa szczególnie na rynku polskim, gdzie sprzedaż wzrosła o 22 proc. - Tak znaczący wzrost sprzedaży był spowodowany ponad 20% wzrostem w segmencie automatyki przemysłowej oraz prawie 37% wzrostem w segmencie urządzeń do zabezpieczenia pojazdów przed kradzieżą paliwa i w tym segmencie jest powrotem do poziomu sprzedaży z lat wcześniejszych. Szczególnie w roku 2014 obserwowaliśmy wzmożoną konkurencję ze strony tańszych produktów importowanych do Polski. W związku z ich niską jakością nastąpił powrót do produktów Aplisensa – tłumaczy Adam Żurawski, prezes Aplisensa. W I połowie 2015 roku Grupa Aplisens odnotowała 5,3% wzrost sprzedaży rdr na rynkach UE. Spółka zależna Aplisens GmbH zanotowała w tym okresie prawie 18% wzrost przychodów ze sprzedaży w stosunku do I półrocza 2014 roku, natomiast Aplisens Czechy – prawie 36%. Rynki krajów UE wydają się być dla Zarządu Aplisensa perspektywiczne. Spółka chce w najbliższych latach zwiększyć sprzedaż na tamtejszych rynkach o ok. 20%. - Aktualnie w UE posiadamy trzy spółki zależne zajmujące się dystrybucją produktów Aplisens. Planujemy zakładanie w dużych i średnich krajach UE kolejnych dystrybucyjnych spółek zależnych. Kontynuowana będzie sprzedaż produktów pod logo innych firm. W większości krajów UE sprzedaż będzie prowadzona przez niezależnych pośredników, jak również poprzez nowe firmy, które swym zasięgiem obejmą znaczącą część UE oraz wiele innych pozaeuropejskich krajów. Niezależnie od koniunktury globalnej zakładamy wysokie tempo sprzedaży grupy na rynkach UE. Naszym celem jest średnioroczny wzrost sprzedaży grupy w UE na poziomie 20% – podkreśla Adam Żurawski. W I półroczu 2015 r. Aplisens zanotował spadek sprzedaży na rynkach WNP (-12,8%). Przychody ze sprzedaży Aplisens Białoruś spadły o 15%, natomiast spółka zależna Aplisens Rosja zanotowała spadek sprzedaży na poziomie 7%, w porównaniu do pierwszej połowy 2014 roku. Ponad 20% spadek sprzedaży odnotowano po stronie spółki zależnej na Ukrainie.
reklama
reklama
August 05 2020 00:04 V18.8.2-1