reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© shanaka wijesooriya dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 10 sierpnia 2015

Te firmy zrealizują innowacyjne projekty

NCBR przyznał 178 mln PLN na projekty badawczo-rozwojowe w pierwszej turze programu „Szybka ścieżka”. Wybraliśmy firmy oraz ich projekty związane z branżą elektroniczną.

Ogłoszony w kwietniu tego roku konkurs „szybkiej ścieżki” jest adresowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Celem jest podniesienie ich innowacyjności dzięki wykorzystywaniu rezultatów prac B+R w prowadzonej przez nie działalności gospodarczej. Budżet konkursu to 1,6 mld PLN. Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów obejmujących realizację badań przemysłowych lub prac rozwojowych nad rozwiązaniami technologicznymi i produktami, służącymi rozwojowi prowadzonej działalności gospodarczej oraz wzmacnianiu ich pozycji konkurencyjnej, o ile przedmiotem projektu będzie rozwiązanie, wpisujące się w tzw. „Krajową inteligentną specjalizację”. Konkurs dla dużych przedsiębiorstw zostanie ogłoszony w ostatnim kwartale tego roku. W pierwszej turze konkursu „Szybka ścieżka” NCBR rekomendowało do dofinansowania 34 projekty. Oto wybrane przez nas przedsięwzięcia: © NCBR
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
May 28 2020 10:59 V18.6.7-2