reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© cacaroot dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 10 sierpnia 2015

Apator koryguje prognozę zysku netto

Zarząd Apator SA poinformował o korekcie prognozy skonsolidowanego zysku netto na 2015 rok. Decyzja została podjęta na podstawie analizy wyników realizowanych przez spółki GK Apator w I półroczu oraz oceny perspektyw działalności w II półroczu 2015 roku.

Zgodnie z prognozą z lutego 2015 roku, skonsolidowane wyniki finansowe zostały określone w sposób następujący:
  • skonsolidowane przychody ze sprzedaży: 790 mln zł;
  • skonsolidowany zysk netto: 95 mln zł.
Nowa prognoza wynosi:
  • skonsolidowane przychody ze sprzedaży: 790 mln zł;
  • skonsolidowany zysk netto: 80 mln zł.
Na korektę prognozy skonsolidowanego zysku netto wpływ mają następujące czynniki:
  • odchylenie rynkowego kursu US$ od kursu zakładanego w planie finansowym. Średni kurs US$ w okresie I półrocza br. wyniósł 3,69 zł wobec zakładanego w planie finansowym 3,3 zł. Umocnienie US$ w stosunku do złotówki ma ujemny wpływ na realizację planu wyniku finansowego poprzez wzrost kosztów wytwarzania.
  • spadek rentowności sprzedaży w liniach opomiarowania energii elektrycznej i gazu spowodowany spadkiem cen i/lub wzrostem kosztów produkcji, w tym ostatnim przypadku głównie w związku z wzmocnieniem US$ wobec złotówki.
  • sytuacja finansowa Apator Rector spowodowana opóźnieniami w realizacji kluczowych kontraktów długoterminowych. Opóźnienia w realizacji kontraktów wpływają m.in. na wzrost kosztów wytwarzania oprogramowania oraz późniejsze, niż zakładano w planie finansowym, fakturowanie przychodów. Apator Rector za I półrocze br. zrealizował stratę netto.
  • niższe przychody ze sprzedaży na rynku rosyjskim.
  • sytuacja finansowa w spółkach niezaliczanych do działalności podstawowej spowodowana niskim poziomem sprzedaży.
  • wyższy, niż planowano, poziom kosztów ogólnozakładowych w związku z poniesionymi kosztami usług doradczych prowadzonych procesów akwizycyjnych oraz konsolidacją kosztów działalności badawczo-rozwojowej spółki Apator Miitors.
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
May 12 2020 12:15 V18.6.4-2