reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© cacaroot dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 10 sierpnia 2015

Apator koryguje prognozę zysku netto

Zarząd Apator SA poinformował o korekcie prognozy skonsolidowanego zysku netto na 2015 rok. Decyzja została podjęta na podstawie analizy wyników realizowanych przez spółki GK Apator w I półroczu oraz oceny perspektyw działalności w II półroczu 2015 roku.
Zgodnie z prognozą z lutego 2015 roku, skonsolidowane wyniki finansowe zostały określone w sposób następujący:
  • skonsolidowane przychody ze sprzedaży: 790 mln zł;
  • skonsolidowany zysk netto: 95 mln zł.
Nowa prognoza wynosi:
  • skonsolidowane przychody ze sprzedaży: 790 mln zł;
  • skonsolidowany zysk netto: 80 mln zł.
Na korektę prognozy skonsolidowanego zysku netto wpływ mają następujące czynniki:
  • odchylenie rynkowego kursu US$ od kursu zakładanego w planie finansowym. Średni kurs US$ w okresie I półrocza br. wyniósł 3,69 zł wobec zakładanego w planie finansowym 3,3 zł. Umocnienie US$ w stosunku do złotówki ma ujemny wpływ na realizację planu wyniku finansowego poprzez wzrost kosztów wytwarzania.
  • spadek rentowności sprzedaży w liniach opomiarowania energii elektrycznej i gazu spowodowany spadkiem cen i/lub wzrostem kosztów produkcji, w tym ostatnim przypadku głównie w związku z wzmocnieniem US$ wobec złotówki.
  • sytuacja finansowa Apator Rector spowodowana opóźnieniami w realizacji kluczowych kontraktów długoterminowych. Opóźnienia w realizacji kontraktów wpływają m.in. na wzrost kosztów wytwarzania oprogramowania oraz późniejsze, niż zakładano w planie finansowym, fakturowanie przychodów. Apator Rector za I półrocze br. zrealizował stratę netto.
  • niższe przychody ze sprzedaży na rynku rosyjskim.
  • sytuacja finansowa w spółkach niezaliczanych do działalności podstawowej spowodowana niskim poziomem sprzedaży.
  • wyższy, niż planowano, poziom kosztów ogólnozakładowych w związku z poniesionymi kosztami usług doradczych prowadzonych procesów akwizycyjnych oraz konsolidacją kosztów działalności badawczo-rozwojowej spółki Apator Miitors.

Komentarze

Zauważ proszę, że komentarze krytyczne są jak najbardziej pożądane, zachęcamy do ich zamieszczania i dalszej dyskusji. Jednak komentarze obraźliwe, rasistowskie czy homofobiczne nie są przez nas akceptowane. Tego typu komentarze będą przez nas usuwane.
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
May 11 2018 10:46 V9.5.4-1