reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© thomaspajot dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 07 sierpnia 2015

APS Energia chce pozyskać z emisji około 7,15 mln PLN

APS Energia publikuje prospekt emisyjny i rozpoczyna ofertę publiczną do 1.730.000 akcji serii E. Środki pozyskane z emisji spółka planuje przeznaczyć na budowę kompleksu biurowo-produkcyjnego w Stanisławowie Pierwszym.

– Chcemy dynamicznie rozwijać się i w pełni wykorzystać szanse, jakie stoją przed naszą Grupą. Obecnie ze względu na największą liczbę zamówień w historii Grupy, nasze moce produkcyjne są niemal w pełni wykorzystywane. Dlatego kluczowym elementem rozwoju jest budowa nowoczesnego kompleksu produkcyjnego w Stanisławowie Pierwszym, zwiększy nasze moce produkcyjne o ok. 150% – wyjaśnia Piotr Szewczyk, prezes APS Energia. Budowa kompleksu w Stanisławowie Pierwszym zostanie częściowo sfinansowana środkami pozyskanymi z emisji akcji oferowanych (ok. 7,2 mln zł), zaś pozostałe nakłady będą finansowane przy wykorzystaniu kredytów bankowych, innych instrumentów dłużnych, czy też środków wypracowanych w toku działalności operacyjnej Grupy. - Według szacunków sporządzonych przez zarząd, całkowite nakłady związane z budową i wyposażeniem kompleksu w Stanisławowie Pierwszym wyniosą 18,1 mln zł. Szacujemy, że w 2015 roku na inwestycję przeznaczone zostanie ok. 11,1 mln zł, w 2016 roku 6,8 mln zł oraz w 2017 roku 0,2 mln zł – powiedział Piotr Szewczyk. Prace budowlane kompleksu w Stanisławowie Pierwszym zainicjowano w maju 2015 roku. Rozpoczęcie produkcji w nowym obiekcie oraz przeniesienie z dotychczas wynajmowanego obiektu w Zielonce planowane jest na przełomie I i II kw. 2016 roku. Zapisy na akcje oferowane będą przyjmowane od 25 sierpnia do 2 wrześnie br. Wpływy z emisji spółka szacuje na ok.7,15 mln zł. APS Energia zamierza ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A wszystkich 26.117.280 akcji zwykłych serii A, B, C1 i D przenieść na rynek główny GPW. - Poprzez uzyskanie statusu spółki giełdowej notowanej na rynku regulowanym, chcemy dodatkowo wzmocnić wizerunek, wiarygodność i rozpoznawalność APS Energia, a także zbudować stabilny a zarazem rozproszony akcjonariat – dodaje Piotr Szewczyk. Około 15% akcji oferowanych zostanie przydzielona inwestorom w transzy detalicznej, natomiast ok. 85% w transzy instytucjonalnej. Ostateczna liczba akcji oferowanych w poszczególnych transzach zostanie podana do publicznej wiadomości dzień przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów w transzy instytucjonalnej. Oferującym jest TRIGON Dom Maklerski S.A. Spółka zamierza kontynuować politykę dzielenia się zyskami akcjonariuszami. Zgodnie z założeniami zarządu, rekomendowana kwota dywidendy będzie wynosić od 10% do 30% zysku Grupy wykazanego w skonsolidowanym rocznym sprawozdaniu finansowym.
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
May 12 2020 12:15 V18.6.4-2