reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© beisea dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 07 sierpnia 2015

E-nos z Politechniki Gdańskiej

Naukowcy z Katedry Inżynierii Chemicznej i Procesowej PG stworzyli wieloczujnikowy elektroniczny nos, który nie ulegnie awarii przy wysokich stężeniach wonnego powietrza, a jednocześnie będzie tańszym substytutem stosowanych obecnie czułych technik pomiaru jakości powietrza.

– W rozwiązaniu wprowadziliśmy rozwiązania techniczne oraz algorytm, który zabezpiecza czujniki przed przesyceniem, dzięki czemu nie występują długotrwałe przerwy w działaniu E-nosa. Zebrane z powietrza dane ulegają analizie odpowiednią metodą, która umożliwia przypisanie odebranego sygnału konkretnemu zapachowi. Po zakończeniu każdej analizy czujniki wracają ze stanu pobudzenia do stanu równowagi – tłumaczy prof. dr hab. inż. Marian Kamiński – współtwórca technologii. Rozpoznanie zapachu polega na odczytaniu specyficznych właściwości pobranej próbki powietrza. Odczyt ten dokonuje się na drodze analizy komputerowej, z wykorzystaniem wbudowanego systemu mikroprocesorowego. Sygnały poszczególnych czujników gromadzone i przetwarzane są w postaci cyfrowej, a następnie uśredniane, obliczane są ich wzajemne proporcje i tworzony jest „profil zapachowy” danej próbki. – Możliwości zastosowania naszego urządzenia są bardzo duże. Sprawdzi się w przemyśle rafineryjno-petrochemicznym, chemicznym, biotechnologicznym jak również spożywczym np. przy sprawdzaniu stopnia świeżości i jakości żywności. Jest doskonałym rozwiązaniem dla komunalnych oczyszczalni ścieków oraz wysypisk śmieci – dodaje prof. dr hab. inż. Marian Kamiński. Zastosowanie e-nosa w sposób znaczący skróci czas dotychczasowych analiz woni/złowonności, które dokonywane były techniką olfaktometryczną czy z zastosowaniem sprzężenia chromatografii gazowej i spektrometrii mas (GC-MS). Badanie z wykorzystaniem wymienionych wyżej technik trwa do kilku godzin. Analiza z wykorzystaniem e-nosa zajmuje natomiast około jednej minuty. Twórcy pracują obecnie nad stworzeniem wzbogaconego o nowe cechy prototypu ,,specjalistycznego”, kilkuczujnikowego elektronicznego nosa. Trwają również intensywne poszukiwania innych kierunków zastosowań urządzenia (m.in. diagnostyka medyczna, kontrola jakości produktów). --- Źródło: http://ctwt.pg.edu.pl
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
May 28 2020 10:59 V18.6.7-2