reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© thomaspajot dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 30 lipca 2015

Sunex przenosi się na rynek główny GPW

Dzisiejszy dzień to data przeniesienia notowań firmy Sunex z NewConnect na rynek główny GPW.

Prospekt emisyjny został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w 10 lipca 2015 roku. Sunex zamierza dopuścić do obrotu 110.000.000 akcji zwykłych serii A, 10.000.000 akcji zwykłych serii B, 1.232.278 akcji zwykłych serii C oraz 1.100.002 akcji zwykłych serii D o wartości nominalnej 0,10 złotych każda. Przejściu na główny rynek GPW nie towarzyszy emisja akcji. Sunex SA jest producentem rozwiązań w dziedzinie techniki solarnej. Firma powstała w 2002 roku w Raciborzu.
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
June 09 2020 11:27 V18.6.11-1