reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© stevanovicigor dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 28 lipca 2015

Prawie pół miliarda złotych na centra B+R

Wczoraj ruszył kolejny konkurs w Programie Inteligentny Rozwój (PO IR). O wsparcie będą mogły ubiegać się firmy, które chcą zainwestować w infrastrukturę niezbędną do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych (B+R). Do wzięcia jest 460 mln PLN.

- Efektem projektu powinno być utworzenie lub doposażenie centrum badawczo-rozwojowego w firmie – powiedziała wiceminister infrastruktury i rozwoju Iwona Wendel. Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych w projekcie to 2 mln PLN. Przedsiębiorcy do wniosku o dofinansowanie dołączą agendę badawczą. Znajdą się w niej plany badawcze firmy oraz oczekiwane rezultaty prac B+R (innowacje produktowe lub procesowe), które przedsiębiorca będzie prowadził na wybudowanej lub zmodyfikowanej w ramach projektu infrastrukturze. - Takie rozwiązanie gwarantuje, że dofinansujemy infrastrukturę B+R, która zostanie realnie wykorzystana w działalności firmy. Przedsiębiorca powinien mieć na nią pomysł - poinformowała wiceminister Wendel.
- Oczekujemy, że fundusze z tego działania przyczynią się do zwiększenia nakładów firm na działalność badawczo-rozwojową. W dłuższej perspektywie zwiększy się konkurencyjność przedsiębiorstw, które będą mogły, skomercjalizować innowacje opracowane z wykorzystaniem wspartej infrastruktury - zaznaczyła Iwona Wendel.
Nabór wniosków potrwa od 1 września do 30 października 2015 roku. Na dofinansowanie mogą liczyć inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, które będą służyć do prowadzenia prac B+R w przedsiębiorstwie. Oceny merytorycznej wniosków dokona panel ekspertów, w którego skład wejdą m.in. specjaliści w zakresie analizy finansowej i innowacyjności. Dodatkowe punkty przewidziano dla przedsięwzięć, w których przedsiębiorcy zadeklarują współpracę z jednostkami naukowymi. Premiowane będą też m.in. wysoki udział wydatków na działalność B+R w całkowitych nakładach inwestycyjnych oraz zatrudnienie większej ilości pracowników zajmujących się B+R. To pierwszy konkurs w działaniu 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw POIR. Dotychczas w Programie Inteligentny Rozwój ogłoszono 5 konkursów o łącznej alokacji blisko 3,8 mld zł Zakończyły się 2 nabory wniosków dotyczące badań i rozwoju w sektorze lotniczym oraz prac B+R mających na celu wytworzenie prototypu. Trwa 1 nabór – do 31 grudnia firmy mogą ubiegać się o środki na badania przemysłowe i prace rozwojowe. 1 września ruszy nabór wniosków o dofinansowanie tworzenie i rozwoju centrów B+R w firmach, a 1 października nabór na wsparcie dużej, strategicznej infrastruktury badawczej o charakterze ogólnokrajowym lub międzynarodowym. Do końca lipca planowane jest ogłoszenie jeszcze trzech konkursów.
reklama
August 03 2020 19:13 V18.8.0-2