reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© elena duvernay dreamstime.com Nauka | 29 lipca 2015

Politechnika Łódzka bliżej kosmosu

Politechnika Łódzka została członkiem Krajowego Centrum Inżynierii Kosmicznej i Satelitarnej (KCiKiS). Teraz Centrum liczy 15 członków – uczelni i instytucji związanych z sektorem kosmicznym.

KCiKiS powstało jako sieć naukowa, mająca skupiać wiodące ośrodki związane z szeroko rozumianą eksploracją i poznawaniem kosmosu. KCiKiS dąży także do współpracy pomiędzy polskimi ośrodkami badawczymi i uczelniami, która zapewniałaby harmonijny rozwój całego sektora kosmicznego, poprzez krajową sieć naukową, otwartą na partnerów zarówno naukowych, jak i przemysłowych. Uczelnia dołączyła do organizacji podczas IV Walnego Zgromadzenia Krajowego Centrum Inżynierii Kosmicznej i Satelitarnej, które odbyło się 22 lipca w Politechnice Łódzkiej. Jego członkowie chcą wspólnie doprowadzić do ścisłych i skutecznych związków z polskim przemysłem kosmicznym oraz do komercjalizacji prac badawczych w obszarze aplikacji satelitarnych. --- Źródło: Politechnika Łódzka
reklama
August 03 2020 19:13 V18.8.0-2