reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© cumypah dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 28 lipca 2015

Porozumienie ARP i Urzędu Dozoru Technicznego

Ramowe porozumienie o współpracy w zakresie doradztwa technicznego dotyczy w szczególności ekspertyz, analiz i oceny ryzyka bezpieczeństwa technicznego instalacji przemysłowych.

Współpraca Agencji Rozwoju Przemysłu i Urzędu Dozoru Technicznego to ważne uzupełnienie usług oferowanych w obrębie Ekosystemu ARP – podkreśla spółka w komunikacie. UDT jako ekspert będzie wspomagać działania Platformy Transferu Technologii i ARP Venture, a także doradzać inwestorom w zakresie wykorzystania ich technologii i szacowania wartości projektów. Może także wspomagać PTT w sprawowaniu nadzoru technicznego nad projektami. - Wysoki poziom zaawansowania technologicznego i wykwalifikowana kadra są niezbędnymi czynnikami konkurencyjności gospodarki. Urząd Dozoru Technicznego, który nie tylko kontroluje, ale też inicjuje i popularyzuje nowatorskie rozwiązania jest dla ARP naturalnym partnerem w naszych działaniach, których celem jest wzrost innowacyjności – powiedziała Aleksandra Magaczewska, prezes ARP S.A. Głównym celem podjętych działań jest współpraca na rzecz kluczowych dla obu instytucji projektów i realizowanie ich wspólnymi siłami. - Nasze działania są w wielu aspektach zbieżne, liczymy, że nawiązana właśnie współpraca pozytywnie wpłynie na rozwój nowych technologii w przemyśle i będzie wsparciem dla inwestorów, umożliwiając im dostęp do fachowej wiedzy – podkreślił Mieczysław Borowski, prezes UDT. Ważnym aspektem podejmowanych starań ma być także edukacja – Wspólnie z ARP mamy ambitne plany, chcemy kształcić przedsiębiorców i podnosić ich kompetencje na polu innowacyjności, w tym celu zaplanowaliśmy szereg akcji promujących doradztwo techniczne i nowatorskie rozwiązania dla polskiego biznesu – dodał wiceprezes UDT Przemysław Ligenza. W ramach strategii ARP, rozwija narzędzia dla nowoczesnego biznesu, czego przykładem jest uruchomiona w maju Platforma Transferu Technologii. Kooperuje również z istotnymi z punktu widzenia innowacyjnej przedsiębiorczości jednostkami. W tym roku ARP podpisała już listy intencyjne m.in. z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, ENEĄ czy Polską Grupą Zbrojeniową. --- Źródło: ARP
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
March 27 2020 12:33 V18.4.17-2