reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© PIT Radwar Przemysł elektroniczny | 23 lipca 2015

Polska Grupa Zbrojeniowa publikuje wyniki za 2014

Ponad 5 mld zł przychodu i 226 mln zł zysku zanotowały w 2014 roku spółki tworzące Polską Grupę Zbrojeniową.

Działalność operacyjną PGZ rozpoczął blisko rok temu, w trakcie ubiegłorocznej edycji targów MSPO w Kielcach. W tym czasie udało się zakończyć formalny proces konsolidacji spółek zbrojeniowych. Dziś, PGZ, bezpośrednio lub pośrednio, posiada akcje i udziały w 105 firmach. W 54 spośród nich PGZ ponad 50% akcji bądź udziałów. W PGZ zatrudnionych jest ponad 17.5 tys. osób. PMT, bieżące projekty i współpraca międzynarodowa Z punktu widzenia PGZ trzy programy w ramach Planu Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP są szczególnie istotne: „System obrony powietrznej”, „Zwalczenie zagrożeń na morzu” i „Rozpoznanie obrazowe i satelitarne”. W pierwszych miesiącach funkcjonowania, PGZ zawiązał konsorcja na programy „Wisła”, „Narew” oraz „Orlik”, a także przygotował się do realizacji programów „Wizjer”, „Gryf”, „Zefir”, „Czapla” oraz „Miecznik”. W przypadku dwóch ostatnich MON zaprosił PGZ do ich realizacji. Pozostałe programy w ramach PMT związane np. z modernizacją artylerii i sprzętu pancernego, indywidualnym wyposażeniem żołnierza czy rozpoznaniem patrolowym nadzorowane są na bieżąco przez Pion Produkcji i Usług PGZ S.A. PGZ podjął się też rozwiązania kwestii związanych m.in. z produkcją podwozi na potrzeby armatohaubicy Krab, modernizacji czołgów Leopard, a także realizacji kontraktu WZT3 do Indii. Wyniki finansowe i analizy Zsumowane przychody spółek PGZ w 2014 r. wyniosły 5 mld 94 mln zł, zysk 226 mln 75 tys. zł. Składają się na to zsumowane wyniki spółek zbrojeniowych podlegających konsolidacji i Grupy Mars Shipyards & Offshore. W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym PGZ znajdą się przychody na poziomie 1 mld 917 mln zł, zysk 84 mln 847 tys. zł, w związku z faktem, że spółki dołączały do Grupy w III i IV kwartale ubiegłego roku. PGZ prognozuje utrzymanie dobrych wyników finansowych w kolejnych latach. Krajowy Program Modernizacji Technicznej stwarza szanse biznesowe PGZ, ale w dłuższym okresie Grupa musi poszukiwać innych źródeł dochodu, pochodzących głównie z eksportu. Największe przychody z PMT Grupa osiągnie do 2022 r. Później konieczny będzie wzrost biznesu eksportowego. Z „Raportu otwarcia PGZ”, przedstawionego przez prezesa Dąbrowskiego, wynika, że szeroki udział PGZ w PMT wykreuje ponad 100 nowoczesnych produktów z potencjałem eksportowym. - Liczymy na udział w PMT, ale nie czekamy, i już dziś dynamizujemy nasze działania proeksportowe. Przykładem jest właśnie bardzo prawdopodobny kontrakt ze Słowacją na dostawę 30 Rosomaków Scipio czy umowa z Rheinmetall. Zaczęliśmy też porządkować obszar B+R w Grupie. W tej kwestii musi nastąpić daleko idąca poprawa. Grupa musi skuteczniej i efektywniej kreować innowacyjne produkty z potencjałem eksportowym – komentuje prezes PGZ, Wojciech Dąbrowski.
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
March 27 2020 12:33 V18.4.17-1