reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© kentoh dreamstime.com Przemys艂 elektroniczny | 17 lipca 2015

PGZ rozpoczyna prace nad rozwojem grafenu

PGZ S.A. podpisa艂a umow臋 powo艂uj膮c膮 konsorcjum, kt贸rego celem jest opracowanie i wdro偶enie technologii w zakresie nowoczesnych absorber贸w promieniowania HPM na bazie grafenu oraz technologii bazuj膮cych na elastomerach sta艂ych. Nowe technologie maj膮 zosta膰 wykorzystane w modernizacji si艂 zbrojnych.
W sk艂ad konsorcjum opr贸cz PGZ S.A. weszli: Wojskowa Akademia Techniczna (jako lider konsorcjum), Politechnika Warszawska, Instytut Technologii Materia艂贸w Elektronicznych, Politechnika 艁贸dzka, oraz firmy PIT-Radwar S.A., Conbelts Bytom S.A., Advanced Graphene Products Sp. z o. o. i Nano Carbon Sp. z o. o. Strony porozumienia rozpoczn膮 intensywne prace badawcze i wdro偶eniowe z wykorzystaniem posiadanej infrastruktury i sprz臋tu laboratoryjnego, planuj膮 tak偶e wsp贸lne ubieganie si臋 o dofinansowania swoich dzia艂a艅. Umowa obejmuje kilkana艣cie obszar贸w wdro偶eniowych wybranych pod k膮tem osi膮gni臋cia wymiernych rezultat贸w w zakresie wytwarzania absorber贸w promieniowania elektromagnetycznego oraz nowej generacji kompozyt贸w elastomerowych (przydatnych np. w produkcji dron贸w niewidocznych dla radar贸w i odpornych na atak promieniowaniem elektromagnetycznym lub niepalnego ogumienia dla zastosowa艅 w warunkach ekstremalnych). Testowanie i wdro偶enia opracowywanych rozwi膮za艅 b臋dzie mia艂o miejsce w sprz臋cie wojskowym wytwarzanym przez sp贸艂ki PGZ S.A. - Podpisane porozumienie to dow贸d na to, 偶e jeste艣my gotowi do realizacji projekt贸w o wysokim stopniu innowacyjno艣ci. Wykorzystuj膮c bogate do艣wiadczenie i nowoczesn膮 infrastruktur臋 naszych partner贸w stworzymy realn膮 szans臋 na zwi臋kszenie innowacyjno艣ci produkt贸w PGZ. Cieszymy si臋, 偶e po raz kolejny uda艂o nam si臋 nawi膮za膰 dialog z czo艂owymi o艣rodkami naukowymi w Polsce. Jeste艣my przekonani, 偶e zaanga偶owanie najlepszych polskich uczelni wy偶szych i przedsi臋biorc贸w przyczyni si臋 do unowocze艣nienia polskiej armii, zwi臋kszenia znaczenia krajowego sektora zbrojeniowego, a tak偶e kszta艂cenia wysokiej klasy specjalist贸w. A przemys艂 zbrojeniowy stanie si臋 liderem transferu nowych technologii do gospodarki 鈥 powiedzia艂 Dariusz Sok贸lski, cz艂onek Zarz膮du PGZ S.A. odpowiedzialny za badania i rozw贸j.
reklama
reklama
reklama
reklama
Za艂aduj wi臋cej news贸w
February 15 2019 09:57 V12.1.1-2