reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© cookelma dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 14 lipca 2015

Sektor kosmiczny w Polsce zyskuje coraz większe znaczenie

- Przestrzeń kosmiczna daje szerokie możliwości rozwoju (...) dla przedsiębiorstw różnych branż, np. lotniczej, technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych, elektronicznych i wielu innych – mówi wiceminister Grażyna Henclewska.

Polska jest od lat zaangażowana we współpracę na rzecz rozbudowy europejskiego sektora kosmicznego. W 1994 r. podpisane zostało Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Europejską Agencją Kosmiczną o współpracy w dziedzinie badania i użytkowania przestrzeni kosmicznej do celów pokojowych, które następnie rozszerzono w 2002 r. Przyniosło one wiele efektów zwłaszcza na płaszczyźnie technologicznej – polskie instrumenty naukowe zostały wykorzystane w realizacji misji kosmicznych ESA: Rosetta, Herschel, Mars-Express, Venus-Express czy Cassini-Huygens. - W 2007 r. Polska przystąpiła do Porozumienia o Europejskim Państwie Współpracującym (PECS). W jego ramach zrealizowano 45 projektów na łączną kwotę 11,5 mln euro. Natomiast 19 listopada 2012 r. uzyskaliśmy pełne członkostwo w Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA), co otworzyło przed nami nowe możliwości rozwoju tej branży – dodaje wiceminister. Niemal trzyletnia obecność Polski w Europejskiej Agencji Kosmicznej oraz współpraca z tą instytucją zasługuje na pozytywną ocenę. - Członkostwo w ESA dało przedsiębiorcom, instytutom badawczym i uczelniom szansę udziału i pozyskania pełnego dofinansowania dla najlepszych projektów z obszaru technologii kosmicznych i satelitarnych. Ponadto polskie podmioty uzyskały możliwość udziału w przetargach ogłaszanych przez ESA, szansę nawiązania współpracy przy realizacji interesujących, międzynarodowych projektów oraz dostęp do laboratoriów badawczych i infrastruktury na najwyższym poziomie. Duża grupa naszych podmiotów dostrzegła tę szansę od samego początku i świetnie ją wykorzystała – wskazuje wiceminister.
- Dotychczasowe wyniki i realizowane obecnie konkretne projekty kosmiczne dają powody do optymizmu. Oba konkursy cieszyły się dużym zainteresowaniem, a dla Ministerstwa Gospodarki szczególnie ważne jest, że zdecydowana większość propozycji przemysłu, które znalazły uznanie ESA, dotyczy rozwoju wysoko zaawansowanych technologii kosmicznych. Wszystkie projekty złożone w konkursie organizowanym w ramach programu wsparcia przemysłu to autorskie rozwiązania polskich podmiotów. Pokazuje to zaangażowanie naszych firm i jednostek naukowo-badawczych w rozwój tego sektora, ich doświadczenie, kompetencje i kreatywność – ocenia wiceminister Grażyna Henclewska.
Od początku naszego członkostwa w ESA działa specjalny program wsparcia kierowany wyłącznie do polskiego przemysłu. W jego ramach odbyły się dotychczas dwa konkursy: w 2013 oraz 2014 r. Łącznie złożono w nich 143 innowacyjne propozycje, z których do wdrożenia rekomendowano 62 na łączną sumę prawie 11 mln euro. Na przemysł przypadło ok. 80 proc. tej kwoty. Powołanie Polskiej Agencji Kosmicznej (PAK) to nowy, ważny etap rozwoju tego sektora w Polsce. 10 lipca 2015 r. w Gdańsku w gronie przedsiębiorców, inżynierów, naukowców, polityków, przedstawicieli administracji rządowej i mediów nastąpi uroczyste otwarcie siedziby PAK. - To ważny moment i kolejna okazja, by pokazać osiągnięcia, możliwości i szanse dla polskiego sektora kosmicznego. Polska Agencja Kosmiczna ma wspierać działania, które dziś są w kompetencjach różnych instytucji i resortów, identyfikując wyzwania, inicjując badania i programy rozwoju technologii kosmicznej. Myślę, że wspólnie z Polską Agencją Kosmiczną będziemy w stanie rozbudowywać tę perspektywiczną gałąź gospodarki jeszcze skuteczniej i szybciej. Chcemy dać polskim firmom nowe, dotychczas nieistniejące, możliwości rozwoju także poprzez tworzenie nowych miejsc pracy dla młodej, wysoko wykwalifikowanej kadry – mówi wiceminister Henclewska. --- Źródło: Ministerstwo Gospodarki
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
May 28 2020 10:59 V18.6.7-2