reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© alexander podshivalov dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 02 lipca 2015

NCBR i PGE: 200 mln PLN na rozwój innowacji w energetyce

Współpraca Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Grupy PGE ma na celu zwiększenie poziomu innowacyjności polskiej energetyki w obszarach zdefiniowanych przez koncern energetyczny.

W myśl podpisanego wczoraj w Warszawie porozumienia, prace badawczo-rozwojowe realizowane przez konsorcja składające się z jednostek naukowych i przedsiębiorców, finansowane będą przez NCBR i Grupę PGE. Partnerzy przeznaczą na ten cel po 100 mln PLN. Podpisane porozumienie otwiera drogę do uruchomienia przez NCBR i Grupę PGE wspólnego przedsięwzięcia, w ramach którego finansowane będą najlepsze projekty B+R., odpowiadające na zapotrzebowanie rynku Na innowatorów z branży elektroenergetycznej czekać będzie łącznie 200 mln PLN. NCBR będzie organizować cykliczne konkursy, dające możliwość aplikowania pomysłodawcom częściej, niż raz w roku. W ten sposób powstanie unikalne, bo nie jednorazowe, narzędzie wspierające rozwój innowacji. Ogłoszenie pierwszego konkursu zaplanowane zostało na koniec bieżącego roku. - Odpowiadamy na zapotrzebowanie płynące ze strony przemysłu oraz ofertę polskiej nauki. Łączymy siły z PGE, by wspierać rozwój innowacji w branży elektroenergetycznej. Współpraca z PGE to ważna inicjatywa, która przybliża nas do celu, jakim jest szerzenie idei „open innovation”. Wierzymy, że technologie wypracowywane na rzecz PGE przez inne firmy i spółki typu spin-off pomogą w uzyskaniu przełomowych technologii – mówi prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski, dyrektor NCBR. - Podobnie jak na Zachodzie, innowacyjność staje się osią, wokół której skupia się działalność koncernów energetycznych w Polsce. Jestem przekonany, że prawdziwa fala podejmowanych dzisiaj inicjatyw, którą obserwujemy w sektorze, w tym nasza współpraca z NCBR, przyniesie wymierne efekty i komercjalizacja choćby części z nich da branży mocne instrumenty do rozwoju z korzyścią dla akcjonariuszy, naszych klientów i środowiska naturalnego. Energetyka i nauka dysponują potencjałem niezbędnym, aby zrodzić technologie przyszłości – mówi Marek Woszczyk, prezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej.
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
February 19 2020 16:22 V18.0.1-1