reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© maria simonova dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 24 lipca 2015

Jesienią ruszy konkurs dla dużych firm na projekty B+R

We wrześniu br. można spodziewać się ogłoszenia konkursu skierowanego do dużych przedsiębiorców w ramach tzw. „Szybkiej ścieżki” (Poddziałanie 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój).
Nabór wniosków ma być prowadzony od 14 października do 30 listopada br. Planowane jest dokonywanie oceny przedłożonych projektów w terminie 60 dni od złożenia wniosku. Dofinansowanie udzielane będzie na opracowanie innowacji produktowej lub procesowej. Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych wynosi 5 mln PLN. Dofinansowanie może wynieść od 25% do nawet 65% wartości kosztów kwalifikowanych, w zależności od rodzaju prac planowanych w projekcie (badania przemysłowe lub prace rozwojowe).

Warunkiem ubiegania się o dotację będzie wpisywanie się projektu w zakres tzw. Krajowych Inteligentnych Specjalizacji czyli obszarów tematycznych istotnych z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego. Preferowane będą projekty charakteryzujące się najwyższym potencjałem innowacyjnym, opłacalnością wdrożenia, zapotrzebowaniem rynkowym na rezultaty prac B+R.

Przedsiębiorca będzie mógł aplikować o dofinansowanie samodzielnie. Współpraca z innymi podmiotami, w tym jednostkami naukowymi, będzie możliwa tylko w ramach podwykonawstwa, na komercyjnych zasadach, przy ograniczeniu zakresu podwykonawstwa do 50% wartości kosztów kwalifikowalnych. Poza kosztami podwykonawstwa możliwe będzie pozyskanie dofinansowania na wynagrodzenia personelu badawczego, koszty aparatury i wartości niematerialnych i prawnych, koszty operacyjne (surowce, odczynniki itp.) czy koszty amortyzacji budynków i gruntów wykorzystywanych na potrzeby realizacji projektu.

---
Autorką artykułu jest Anna Zaleska, manager Działu Doradztwa Europejskiego firmy Crido Taxand Sp. z o.o.
www.taxand.pl

Komentarze

Zauważ proszę, że komentarze krytyczne są jak najbardziej pożądane, zachęcamy do ich zamieszczania i dalszej dyskusji. Jednak komentarze obraźliwe, rasistowskie czy homofobiczne nie są przez nas akceptowane. Tego typu komentarze będą przez nas usuwane.
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
April 22 2018 20:21 V9.3.2-2