reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© photodynamx dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 17 lipca 2015

Dotacje na rozwój infrastruktury badawczej przedsiębiorstw

Zgodnie z harmonogramem naborów pod koniec lipca br. planowane jest ogłoszenie konkursu na inwestycje w infrastrukturę badawczo-rozwojową (B+R) przedsiębiorstw.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 (PO IR) będzie jednym z głównych źródeł dofinansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorców. Nabór w konkursie na inwestycje w infrastrukturę B+R prowadzony będzie od 1 września do 30 października. Wnioski będą mogły składać zarówno małe i średnie, jak i duże przedsiębiorstwa. Dofinansowanie udzielane będzie tworzenie lub rozwój centrów badawczo-rozwojowych poprzez m.in. zakup sprzętu, wyposażenia, licencji i innych wartości niematerialnych i prawnych służących prowadzeniu działalności B+R, w tym również na zakup lub wykonanie budynków. Wartość wsparcia może wynieść od 15% do 70% wartości kosztów kwalifikowanych w zależności od lokalizacji projektu i wielkości przedsiębiorstwa. Preferowane będą projekty tworzące istotną liczbę miejsc pracy dla pracowników B+R, a także przewidujące współpracę z jednostką naukową. Projekty muszą wpisywać się w zakres Krajowej Inteligentnej Specjalizacji czyli obszarów tematycznych istotnych z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego. Nabór organizowany będzie przez Ministerstwo Gospodarki. Planowany harmonogram naboru wniosków można odnaleźć na stronie dedykowanej PO IR: www.poir.gov.pl --- Autorką artykułu jest Anna Zaleska, manager Działu Doradztwa Europejskiego firmy Crido Taxand Sp. z o.o. www.taxand.pl
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
February 19 2020 16:22 V18.0.1-2