reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© anthony bolan dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 10 lipca 2015

Szansa na dotacje na innowacyjne inwestycje w małych i średnich firmach

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 (PO IR) będzie jednym z głównych źródeł dofinansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorców.
Zgodnie z harmonogramem naborów pod koniec lipca br. ogłoszony zostanie konkurs na wsparcie projektów obejmujących wdrożenie wyników prac B+R tzw. „Badania na rynek”. Nabór prowadzony będzie od 1 września do 1 października br. Konkurs skierowany będzie wyłącznie do małych i średnich firm. Minimalna wartość projektu to 10 mln PLN.

Dofinansowanie będzie udzielane na stworzenie infrastruktury niezbędnej do wdrożenia wyników prac B+R to jest m.in. na zakup maszyn, urządzeń, licencji, innych wartości niematerialnych i prawnych, a także towarzyszących tym wydatkom budynków czy gruntów. Wdrażane wyniki prac B+R powinny być samodzielnie wypracowane przez Wnioskodawcę lub opracowane na jego zlecenie.

Dofinansowanie może wynieść od 15% do 70% wartości kosztów kwalifikowanych w zależności od lokalizacji projektu i wielkości przedsiębiorstwa, przy czym maksymalna kwota dofinansowania to 20 mln PLN. Preferowane będą projekty dotyczące wdrożenia innowacji produktowej o skali szerszej niż krajowa, z dużym potencjałem rozwojowym dla branży, o wysokim stopniu opłacalności i konkurencyjności. Dodatkowo premiowane będzie wpisywanie się projektu w zakres Krajowej Inteligentnej Specjalizacji czyli obszarów tematycznych istotnych z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego.

Instytucją organizującą konkurs będzie Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Planowany harmonogram naboru wniosków można odnaleźć na stronie dedykowanej PO IR: www.poir.gov.pl

---
Autorką artykułu jest Anna Zaleska, manager Działu Doradztwa Europejskiego firmy Crido Taxand Sp. z o.o.
www.taxand.pl

Komentarze

Zauważ proszę, że komentarze krytyczne są jak najbardziej pożądane, zachęcamy do ich zamieszczania i dalszej dyskusji. Jednak komentarze obraźliwe, rasistowskie czy homofobiczne nie są przez nas akceptowane. Tego typu komentarze będą przez nas usuwane.
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
May 11 2018 10:46 V9.5.4-1