reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© alphaspirit dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 03 lipca 2015

Trwa konkurs na projekty B+R małych i średnich firm

Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dotacje na projekty w ramach Krajowych Inteligentnych Specjalizacji. Ocena wniosków ma trwać zaledwie 60 dni.
W maju br. został uruchomiony konkurs skierowany do małych i średnich przedsiębiorców w ramach tzw. „Szybkiej ścieżki” (Poddziałanie 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój). Nabór wniosków ma być prowadzony do 31 grudnia br. w trybie ciągłym, przy czym wnioski zbierane są w danym miesiącu kalendarzowym i kierowane do oceny etapowo. Planowane jest dokonywanie oceny przedłożonych projektów w terminie 60 dni od złożenia wniosku. Dofinansowanie udzielane jest na opracowanie innowacji produktowej lub procesowej. Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych wynosi 2 mln PLN. Dofinansowanie może wynieść od 35% do nawet 80% wartości kosztów kwalifikowanych, w zależności od wielkości przedsiębiorstwa i rodzaju prac planowanych w projekcie (badania przemysłowe lub prace rozwojowe).

Warunkiem ubiegania się o dotację jest wpisywanie się projektu w zakres tzw. Krajowych Inteligentnych Specjalizacji czyli obszarów tematycznych istotnych z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego. Preferowane są projekty charakteryzujące się najwyższym potencjałem innowacyjnym, opłacalnością wdrożenia, zapotrzebowaniem rynkowym na rezultaty prac B+R.

Przedsiębiorca może aplikować o dofinansowanie samodzielnie. Współpraca z innymi podmiotami, w tym jednostkami naukowymi jest możliwa tylko w ramach podwykonawstwa, na komercyjnych zasadach, przy ograniczeniu zakresu podwykonawstwa do 50% wartości kosztów kwalifikowalnych. Poza kosztami podwykonawstwa możliwe jest pozyskanie dofinansowania m.in. na wynagrodzenia personelu badawczego, koszty aparatury i wartości niematerialnych i prawnych, koszty operacyjne (surowce, odczynniki itp.) czy koszty amortyzacji budynków i gruntów wykorzystywanych na potrzeby realizacji projektu. Instytucją organizującą konkurs jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (www.ncbr.gov.pl). Konkurs cieszy się dużym zainteresowaniem przedsiębiorców (w pierwszym miesiącu naboru złożono 179 wniosków), co może zachęcać do aplikowania kolejne podmioty.

---
Autorką artykułu jest Anna Zaleska, manager Działu Doradztwa Europejskiego firmy Crido Taxand Sp. z o.o.
www.taxand.pl

Komentarze

Zauważ proszę, że komentarze krytyczne są jak najbardziej pożądane, zachęcamy do ich zamieszczania i dalszej dyskusji. Jednak komentarze obraźliwe, rasistowskie czy homofobiczne nie są przez nas akceptowane. Tego typu komentarze będą przez nas usuwane.
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
April 23 2018 15:48 V9.3.2-2