reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© alphaspirit dreamstime.com Przemys艂 elektroniczny | 03 lipca 2015

Trwa konkurs na projekty B+R ma艂ych i 艣rednich firm

Przedsi臋biorcy mog膮 ubiega膰 si臋 o dotacje na projekty w ramach Krajowych Inteligentnych Specjalizacji. Ocena wniosk贸w ma trwa膰 zaledwie 60 dni.
W maju br. zosta艂 uruchomiony konkurs skierowany do ma艂ych i 艣rednich przedsi臋biorc贸w w ramach tzw. 鈥濻zybkiej 艣cie偶ki鈥 (Poddzia艂anie 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozw贸j). Nab贸r wniosk贸w ma by膰 prowadzony do 31 grudnia br. w trybie ci膮g艂ym, przy czym wnioski zbierane s膮 w danym miesi膮cu kalendarzowym i kierowane do oceny etapowo. Planowane jest dokonywanie oceny przed艂o偶onych projekt贸w w terminie 60 dni od z艂o偶enia wniosku. Dofinansowanie udzielane jest na opracowanie innowacji produktowej lub procesowej. Minimalna warto艣膰 koszt贸w kwalifikowanych wynosi 2 mln PLN. Dofinansowanie mo偶e wynie艣膰 od 35% do nawet 80% warto艣ci koszt贸w kwalifikowanych, w zale偶no艣ci od wielko艣ci przedsi臋biorstwa i rodzaju prac planowanych w projekcie (badania przemys艂owe lub prace rozwojowe). Warunkiem ubiegania si臋 o dotacj臋 jest wpisywanie si臋 projektu w zakres tzw. Krajowych Inteligentnych Specjalizacji czyli obszar贸w tematycznych istotnych z punktu widzenia rozwoju spo艂eczno-gospodarczego. Preferowane s膮 projekty charakteryzuj膮ce si臋 najwy偶szym potencja艂em innowacyjnym, op艂acalno艣ci膮 wdro偶enia, zapotrzebowaniem rynkowym na rezultaty prac B+R. Przedsi臋biorca mo偶e aplikowa膰 o dofinansowanie samodzielnie. Wsp贸艂praca z innymi podmiotami, w tym jednostkami naukowymi jest mo偶liwa tylko w ramach podwykonawstwa, na komercyjnych zasadach, przy ograniczeniu zakresu podwykonawstwa do 50% warto艣ci koszt贸w kwalifikowalnych. Poza kosztami podwykonawstwa mo偶liwe jest pozyskanie dofinansowania m.in. na wynagrodzenia personelu badawczego, koszty aparatury i warto艣ci niematerialnych i prawnych, koszty operacyjne (surowce, odczynniki itp.) czy koszty amortyzacji budynk贸w i grunt贸w wykorzystywanych na potrzeby realizacji projektu. Instytucj膮 organizuj膮c膮 konkurs jest Narodowe Centrum Bada艅 i Rozwoju (www.ncbr.gov.pl). Konkurs cieszy si臋 du偶ym zainteresowaniem przedsi臋biorc贸w (w pierwszym miesi膮cu naboru z艂o偶ono 179 wniosk贸w), co mo偶e zach臋ca膰 do aplikowania kolejne podmioty. --- Autork膮 artyku艂u jest Anna Zaleska, manager Dzia艂u Doradztwa Europejskiego firmy Crido Taxand Sp. z o.o. www.taxand.pl
reklama
reklama
reklama
reklama
Za艂aduj wi臋cej news贸w
February 15 2019 09:57 V12.1.1-1