reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© tom schmucker dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 01 lipca 2015

Sąd zdecydował w sprawie byłej syndyk FagorMastercook

Sąd odrzucił wniosek byłej syndyk Teresy Kalisz, która złożyła zażalenie na sędziego komisarza – informuje NSZZ „Solidarność”

Przypomnijmy, że sprawa dotyczyła sprzedaży wrocławskich zakładów FagorMastercook ,które ostatecznie kupił niemiecki koncern BSH. W kwietniu tego roku sędzia komisarz Jarosław Horobiowski zadecydował o wyznaczeniu zastępcę syndyka Annę Łukaszun. Nałożył także na dotychczasową syndyk Teresę Kalisz grzywnę w wysokości 30 tys. PLN za niewykonanie poprzednich postanowień dotyczących sprzedaży spółki firmie Bosch. Była syndyk Teresa Kalisz kilkukrotnie odmawiała zawarcia kontraktu z BSH argumentując, że kwota oferowana przez niemiecką firmę jest zbyt niska. Bosch kupił za wrocławską fabrykę 90 mln PLN, do czego dołoży 5 mln PLN na odprawy i zainwestuje przynajmniej 120 mln PLN w jej modernizację. Produkcja ma ruszyć w przyszłym roku. „Solidarność” poinformowała także, że Komisja Zakładowa zlikwidowanej fabryki FagorMastercook złożyła wraz z Zarządem Regionu NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk złożyła wniosek do ministra pracy Kamysza o środki na kolejne 30% odpraw dla pracowników.
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
May 28 2020 10:59 V18.6.7-2