reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© andrey burmakin dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 01 lipca 2015

NCBR i PARP razem dla innowacji

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości podpisały wczoraj porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju innowacyjności i przedsiębiorczości polskiej gospodarki oraz nauki.

NCBR i PARP będą wspólnie doskonaliły mechanizmy wsparcia działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej przedsiębiorstw oraz wspierały współpracę nauki z biznesem. Porozumienie wzmocni synergię programów realizowanych przez obie instytucje oraz obejmuje wspólną promocję sukcesów polskich innowacji. Dzięki współpracy NCBR i PARP, przedsiębiorcy, naukowcy oraz start-up’y otrzymają spójną i komplementarną ofertę wsparcia swoich projektów - czytamy w komunikacie.
– Zarówno PARP, jak i NCBR pełnią istotną funkcję w polskim systemie innowacji i już w tej chwili ich działania uzupełniają się. Obie instytucje działają na rzecz rozbudowy innowacji w Polsce i zacieśniania współpracy biznesu z nauką. Liczę, że ich współdziałanie przełoży się na wzrost zastosowania innowacyjnych rozwiązań, a tym samym na zwiększenie konkurencyjności polskiej gospodarki. Programy wsparcia innowacji realizowane przez PARP i NCBR będą istotnym elementem tego procesu – powiedział wiceminister gospodarki, Jerzy Pietrewicz.
Jak podkreśla wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Marek Ratajczak, współpraca dwóch największych agencji zajmujących się gospodarką opartą na wiedzy pozwoli na jeszcze efektywniejsze korzystanie z funduszy europejskich oraz przyczyni się do powstania spójnego systemu dla rozwoju nowych technologii i przedsiębiorczości w Polsce. – Zależy nam by na rynek trafiało jak najwięcej innowacyjnych produktów. Wiemy, że aby to osiągnąć, przedsiębiorcy potrzebują spójnego i stabilnego wsparcia na różnych etapach swojego rozwoju. Zawarte porozumienie stanowi wkład w budowę bardziej dojrzałego systemu kreowania innowacji w Polsce. Wzmocni ono skuteczność naszych programów poprzez wymianę wiedzy i doświadczeń, a także wspólne prace analityczne i konsultacyjne w zakresie nowych instrumentów wsparcia. W konsekwencji da to impuls do rozwoju światowej klasy innowacji „made in Poland”– wyjaśniła Bożena Lublińska-Kasprzak, prezes PARP. – W nauce polskiej trzeba rozwinąć ducha przedsiębiorczości; przedsiębiorcom polskim potrzebna jest najnowsza wiedza i technologie. Bliska współpracy środowisk, na rzecz których działa NCBR i PARP jest w stanie wywindować naszą gospodarkę do grona światowych liderów. Nasze porozumienie i współdziałanie otwiera nowe perspektywy dla polskiej nauki i polskiego przemysłu – powiedział dyrektor NCBR, prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski. W myśl podpisanego dziś porozumienia obie agencje będą współpracowały przy planowaniu, opiniowaniu i realizacji wybranych projektów, wykonywały analizy i ekspertyzy w przypadku realizacji wspólnych przedsięwzięć oraz wspierały udział polskich przedsiębiorców i naukowców w realizacji programów Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w szczególności programów ramowych Horyzont 2020 i COSME 2020.
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
March 27 2020 12:33 V18.4.17-1