reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© filipefrazao84 dreamstime.com_ Przemysł elektroniczny | 22 czerwca 2015

Co dalej z pracownikami Fagora?

W dalszym ciągu podejmowane są działania, które przyczynią się do otrzymania przez pracowników byłego zakładu FagorMastercook pełnych odpraw oraz znalezienia pracy dla zwolnionych osób – informuje NSZZ „Solidarność”.

Komisja Zakładowa pod przewodnictwem Leszka Bąka na spotkaniu 12 czerwca wystąpiła do komisarz Anny Łukaszyn, by do końca wakacji rozwiązać sprawę odpraw. Komisja zamierza też wspierać rozwiązany zakład w wyprzedaży majątku, by znalazły się odpowiednie środki dla pracowników oraz wystąpiła też do Ministra Pracy o środki na fundusz odpraw. Trwają także starania o zapewnienie miejsc pracy dla osób z zakładów FagorMastercook, w których udział bierze urząd Prezydenta Miasta Wrocławia. Przedstawiciele Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej (ARAW) spotkali się w tym celu z zarządem firmy Volvo i 3M. Z kolei prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz wspiera działania mające na celu przyspieszenie finalizacji przejęcia spółki przez BSH. W połowie czerwca przedstawiciele ARAW uzyskali informacje, że proces zatrudniania byłych pracowników przez firmę Whirlpool przebiega sprawnie (w związku ze zwiększoną produkcją letnią zakładu) i w chwili obecnej większość pracowników ma uregulowaną sytuację zawodową; brak większych grup pracowników FM pozostających bez zatrudnienia – czytamy na stronie NSZZ „Solidarność”. Niemiecki koncern BSH podpisał przedwstępna umowę kupna wrocławskich zakładów FagorMastercook 17 kwietnia tego roku. Bosch zapłaci za wrocławską fabrykę 90 mln PLN i zainwestuje 120 mln PLN w jej modernizację. --- Źródło: NSZZ „Solidarność”
reklama
reklama
September 18 2020 12:10 V18.10.12-1