reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Przemysł elektroniczny | 30 lipca 2009

Wyniki za 1Q Flextronics

Sprzedaż Flextronics w 1Q.2010 (kończącym się 3 lipca 2009) wyniosły 5.8 mld USD w porównaniu do 5.6 mld USD w analogicznym okresie roku ubiegłego. Strata netto w ostatnim kwartale ukształtowała się na poziomie 154 mln USD.

Skorygowany zysk operacyjny za ostatni kwartał wyniósł 90.2 mln USD (marża na poziomie 1.6%), co stanowi wyraźną poprawę w stosunku do poprzednich trzech miesięcy, kiedy to firma odnotowała 50.6 mln USD (marża 0.9%). Skorygowany zysk netto wyniósł w ostatnim kwartale 63.1 mln USD, w porównaniu do 21.7 mln USD w ostatnim kwartale poprzedniego roku fiskalnego. W związku z realizowanymi planami restrukturyzacji, całkowite memoriałowe obciążenia wyniku brutto są przewidywane na poziomie od 220 do 250 mln USD, natomiast wydatki gotówkowe na poziomie od 130 do 150 mln USD. W 1Q.2009 w koszty okresu zostało zaksięgowane 65 mln USD rezerw restrukturyzacyjnych, natomiast wydatki gotówkowe wyniosły 33 mln USD (odprawy pracownicze). Po za tym, w koszty okresu wliczony został również odpis aktualizacyjny aktywów w wysokości 32 mln USD. W ujęciu narastającym, do 1Q.2010, Flextronics wpisał w koszty 215 mln USD kosztów restrukturyzacji, które obejmowały 128 mln USD wydatków gotówkowych oraz 87 mln USD obciążeń niegotówkowych. Reszta przewidywanych kosztów restrukturyzacji zostanie poniesiona w ciągu roku fiskalnego 2010. ’Wykonanie planów restrukturyzacyjnych oraz kontrolę kosztów w minionym kwartale należy ocenić jako stojącą na bardzo wysokim poziomie, dzięki czemu nasze marże operacyjne wzrosły’ mówi Paul Read, CFO Flextronics. ‘Dodatkowo, zdołaliśmy zredukować stan zapasów o 325 mln USD I sprowadzić okres ich rotacji do poziomu 19 dni […]’
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
March 27 2020 12:33 V18.4.17-2