reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Przemysł elektroniczny | 29 lipca 2009

Straty Toshiba mniejsze od oczekiwań.

W 2Q2009 Toshiba Corporation odnotowała 37.6 bln jenów straty, wobec 22.9 bln jenów straty w drugim kwartale 2008. To około jedną trzecią mniej niż przewidywano.

Strata netto wyniosła 57.8 bln jenów wobec 11.6 bln jenów rok wcześniej. Poprawa wyników była możliwa dzięki ustabilizowaniu się cen chipów, a także konsekwentnej realizacji programu restrukturyzacji. Toshiba podtrzymała jednocześnie prognozę osiągnięcia 100 bln jenów (=1.1 mld SUD) zysku operacyjnego w roku 2009.
reklama
reklama
September 21 2020 11:08 V18.10.12-1