reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© enruta dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 12 czerwca 2015

LPOD opracowuje innowacyjny holograficzny wyświetlacz 3D

Firma z Gdańska pracuje na techniką umożliwiającą wyświetlanie obrazu 3D bez potrzeby używania specjalnych okularów lub hełmów.

Konstruktorzy z firmy Laboratorium Przetwarzania Obrazu i Dźwięku Sp. z o.o. (LPOD) prowadzą intensywne prace badawcze w ramach projektu „Opracowanie innowacyjnej technologii wyświetlacza holograficznego 3D”. Przedsięwzięcie otrzymało dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka „Badania i rozwój nowoczesnych technologii” w wysokości 5,6 mln PLN, a całkowita wartość projektu to ponad 7,8 mln PLN. Firma opracowuje system w postaci eterycznego ekranu, którego działanie będzie polegało na zsynchronizowaniu nagrania z kamery z uruchomioną aplikacją i następnie przesłaniu odpowiedniego obrazu do każdej z gałek ocznych. Urządzenie zapewni wyświetlanie obrazu 3D i interaktywnego interfejsu bez potrzeby używania specjalnych okularów lub hełmów. Co ciekawe, urządzenie pozwoli na stworzenie trójwymiarowego pulpitu, który pozwoli użytkownikom na manipulację obiektami za pomocą wirtualnego wyświetlacza i przesuwanie obiektów w czasie rzeczywistym. Innymi słowy, gdańscy konstruktorzy, doprowadzą do opracowania nowej formy komunikowania się człowieka z komputerem. Chodzi tu m.in. o wielodotykowe projektowanie obiektów w przestrzeni 3D. Manipulowanie wirtualnymi obiektami stanie się możliwe dzięki mechanizmowy sprzężenia zwrotnego – system będzie śledził ruchy obserwatora, takie jak ruchy palców w miejscu kontaktu z wirtualnymi przedmiotami i przekonfiguruje wyświetlanie wirtualnego obiektu w odpowiedzi. Gdańska firma aktywnie współpracuje także z uczelniami wyższymi. W marcu tego roku zostało podpisane porozumienie o współpracy naukowo-technicznej pomiędzy Akademią Marynarki Wojennej w Gdyni a Laboratorium Przetwarzania Obrazu i Dźwięku. Celem umowy jest umożliwienie nawiązania współpracy pomiędzy Akademią Marynarki Wojennej, a Laboratorium Przetwarzania Obrazu i Dźwięku w zakresie działalności gospodarczej i badawczo-rozwojowej w obszarze innowacyjnych technik i technologii terahercowych, związanych m.in. z szeroko pojętym bezpieczeństwem.
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
January 20 2020 00:12 V15.3.2-1