reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© kentoh dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 12 czerwca 2015

Braster ma zgodę na badania

Spółka otrzymała zgodę Komisji Bioetycznej na rozpoczęcie badań, które mają potwierdzić skuteczność nowej wersji algorytmu, automatycznie interpretującego wyniki badania piersi przeprowadzanych Testerem BRASTER.

Podstawowym celem badania jest określenie i porównanie parametrów skuteczności diagnostycznej badania termograficznego za pomocą urządzenia Tester BRASTER, uzyskanych przy użyciu udoskonalonego algorytmu interpretacji, a tym samym jego przydatności klinicznej w wykrywaniu patologii gruczołów piersiowych i wykrywaniu raka piersi u kobiet. Ponadto dodatkowymi celami zadania jest weryfikacja przydatności matrycy ciekłokrystalicznej o szerokim zakresie detekcji termicznej (łączącej w sobie trzy obecnie wykorzystywane matryce) oraz porównanie kolejnych wersji sposobu wykonania oraz algorytmu interpretacji i klasyfikacji wyniku badania termograficznego piersi za pomocą urządzenia Tester BRASTER z wynikami uzyskanymi w badaniu THERMACRAC. ThermaALG będzie nieinterwencyjnym, prospektywnym, prowadzonym w kilku polskich ośrodkach medycznych, otwartym badaniem obserwacyjnym. Jego rozpoczęcie przewidywane jest na czerwiec 2015r, a zakończenie w ciągu sześciu miesięcy od daty rozpoczęcia. Okres trwania uzależniony będzie od skuteczności rekrutacji pacjentek do badania. Firma poinformowała także o uzyskaniu ochrony patentowej na swoje znaki towarowe w Korei i Filipinach. Braster w czerwcu podwyższył kapitał zakładowy w wyniku emisji akcji. Jego wartość wynosi obecnie 561,465 tys. PLN.
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
January 20 2020 00:12 V15.3.2-1