reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© kornwa dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 10 czerwca 2015

Praca i odprawy dla Fagora

Pracownicy zlikwidowanej fabryki FagorMastercook we Wrocławiu nie otrzymali jeszcze pełnych odpraw, ale podejmowane są intensywne działania, by zaspokoić ich roszczenia i znaleźć możliwości zatrudnienia – informuje „Solidarność”.

W sprawie pracowników Fagora prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz spotkał się z reprezentacją pracowników oraz wystosował pismo do podsekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki Ilony Antoniszyn-Klik, z prośbą z prośbą o pozytywne rozpatrzenie wniosku zarządcy tymczasowego FagorMastercook o wypłatę roszczeń pracowniczych ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Minister przyjęła w tej sprawie zarządcę tymczasowego FagorMastercook Annę Łukaszyn oraz prezesa ARAW pana Dariusza Ostrowskiego. Ponadto odbyło się też spotkanie przedstawicieli ARAW z zarządem firmy Whirlpool, podczas którego omówiono również możliwości zatrudnienia byłych pracowników Fagora. --- Źródło: NSZZ Solidarność
reklama
reklama
August 05 2020 00:04 V18.8.2-2