reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© albert lozano dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 09 czerwca 2015

Sonel: ożywienie na rynku krajowym

- Uważam, że cały 2015 rok powinien być dla Sonela znakomity – mówi Krzysztof Wieczorkowski, prezes Sonela.

Pierwszy kwartał był niezwykle dobry dla polskiej spółki: skonsolidowane przychody wzrosły o prawie 86 proc., EBIT o niemal 225 proc. a zysk netto o 114 proc. Jednak utrzymanie takiej dynamiki przez cały rok jest mało prawdopodobne, firma postara się za to osiągnąć marże na zbliżonych poziomach. - Na rynku krajowym widzimy istotne ożywienie i zdobyliśmy duży poziom zamówień. Sprzedaż poza Polską powinna w tym roku dogonić krajową. Zakładam, że na koniec tego roku proporcje przychodów osiąganych w Polsce i ze sprzedaży eksportowej wyniosą 50 do 50 – mówi Krzysztof Wieczorkowski w wywiadzie udzielonym serwisowi Akcjonariat.pl. Foxytech, spółka zależna Sonela, która zajmuje się produkcją inteligentnych liczników, startuje w kilku postępowaniach przetargowych. - Liczymy na pozytywne wyniki przynajmniej jednego z tych procesów, a także na to, że już w tym roku Foxytech wyjdzie na zero - uważa prezes Sonela. Z kolei spółka indyjska, Sonel Instrument India, była w pierwszym kwartale na plusie i jak stwierdza Wieczorkowski, tamtejszy rynek jest bardzo perspektywiczny i będzie dużym wzmocnieniem tegorocznej sprzedaży eksportowej firmy. Krzysztof Wieczorkowski komentuje także sytuację na rynku rosyjskim: - Kiedyś był to nasz główny rynek eksportowy, teraz na skutek niekorzystnej sytuacji geopolitycznej i znacznej deprecjacji rubla, jego obecny udział w sprzedaży to zaledwie kilka proc. Nie odpuszczamy jednak tego rynku. Sądzę, że nasza sprzedaż nie będzie już na nim spadała. --- Źródło: akcjonariat.pl
reklama
reklama
December 02 2020 12:20 V18.13.17-1