reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© rob hill dreamstime.com Nauka | 29 maja 2015

WAT i Politechnika Rzeszowska łączą siły

Wojskowa Akademia Techniczna i Politechnika Rzeszowska podpisały umowę dotyczącą poszerzenia dotychczasowej współpracy przy realizacji prac badawczych.

26 maja br. w Centrum Konferencyjnym MON w Warszawie rektor Wojskowej Akademii Technicznej gen. bryg. prof. Zygmunt Mierczyk i rektor Politechniki Rzeszowskiej prof. dr hab. inż. Marek Orkisz podpisali porozumienie o współpracy. - Zawarta umowa to kolejny etap w poszerzeniu dotychczasowej współpracy między tymi dwoma szkołami wyższymi. Podejmując ją strony wyraziły wolę współdziałania przy realizacji prac badawczych obejmujących projekty badawcze, rozwojowe i celowe, badania teoretyczne, stanowiskowe i eksploatacyjne – informują uczelnie w komunikacie. Porozumienie, zawarte 26 maja, podpisał rektor Wojskowej Akademii Technicznej gen. bryg. prof. Zygmunt Mierczyk i rektor Politechniki Rzeszowskiej prof. dr hab. inż. Marek Orkisz. W ramach przedsięwzięć naukowo-dydaktycznych przewidziana jest m.in.: wymiana doświadczeń w drodze udostępniania materiałów naukowych i informacyjnych oraz współpraca przy podwyższaniu kwalifikacji zawodowych kadry naukowej, wzajemna wymiana studentów i kadry oraz udostępnianie laboratoriów i aparatury dydaktycznej. WAT i Politechnika będą również organizować narady, sympozja i konferencje, warsztaty, pokazy oraz szkolenia specjalistyczne. Wspólne będą starania o środki finansowe na realizację zaplanowanych przedsięwzięć. --- Źródło: WAT
reklama
September 18 2020 12:10 V18.10.12-1