reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© stevanovicigor dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 27 maja 2015

APS Energia: rekordowy backlog

Po pierwszym kwartale 2015 roku spółka może się pochwalić 38% wzrostem wartości zamówień. APS Energia zapowiada rozbudowę organizacji, także poprzez inwestycje w kadrę.

- Backlog zamówień pozyskanych na początku roku wyniósł prawie 35 mln PLN, co oznacza wzrost wartości o 38% rok do roku –mówi Piotr Szewczyk, prezes grupy APS Energia. Łączna wartość przychodów ze sprzedaży i portfela zamówień po I kwartale 2015 roku wyniosła 48,2 mln PLN i była wyższa o 28% rok do roku. - Główny wpływ na dobry rezultat i wysoki portfel zamówień miały przede wszystkim sprzedaż urządzeń i działania handlowe APS Energia na rynku polskim i rosyjskim oraz projekty w zakresie AKPiA realizowane przez spółkę zależną ENAP – tłumaczy Piotr Szewczyk.
Grupa APS Energia w I kw. 2015 r. odnotowała wzrost przychodów w stosunku do I kw. w 2014r. o 7% z poziomu 12,6 mln PLN do 13,4 mln PLN. Wyższe koszty, będące wynikiem znacznego wzrostu zatrudnienia, wpłynęły z kolei negatywnie na zyskowność producenta urządzeń zasilania gwarantowanego. W rezultacie grupa zanotowała skonsolidowaną stratę na poziomie EBITDA i netto, odpowiednio (-0,8) mln PLN i (-1,1) mln PLN.
APS Energia wzmocniła i zamierza dalej rozbudowywać organizację. Głównie w zakresie zasobów inżynieryjnych i wykwalifikowanej kadry pracowników produkcyjnych. - Związane jest to z przyjętą dla grupy strategią do 2020 roku, w której zakładamy osiągnięcie średniorocznego wzrostu organicznego przychodów na poziomie do 20 proc. rok do roku. Równolegle pracujemy intensywnie nad dywersyfikacją naszej struktury geograficznej, a najbardziej zaawansowane prace i rozmowy prowadzimy na rynku tureckim – przyznaje Piotr Szewczyk. Wschodnie rynki nadal pozostają kluczowe dla prowadzonej przez APS Energia działalności. Jednak, jak wyjaśnia prezes Szewczyk, okres dużych inwestycji na rynku polskim powoduje, że w 2015 roku udział sprzedaży krajowej w przychodach grupy APS Energia będzie większy niż w poprzednich latach. To już jest widoczne w strukturze portfela zamówień, bowiem 64% zleceń, będących w fazie przygotowania bądź realizacji dotyczy właśnie rynku polskiego. Prezes dobrze ocenia rezultaty osiągane na rynku rosyjskim. - Umacnianie się waluty rosyjskiej, zdecydowanie pozytywnie będzie przekładało się na wynik grupy. Jednocześnie w celu usprawnienia procesu produkcyjnego i sprzedażowego, uruchomiliśmy montownię w Rosji, a pierwsze zamówienia są już procesowane przez nasze zasoby produkcyjne w Jekaterynburgu – informuje Szewczyk. W najbliższym czasie APS Energia zamierza wznowić proces przejścia z rynku NewConnect na główny parkiet Giełdy Papierów Wartościowych. Obecnie planowanym terminem przejścia na GPW jest III kwartał 2015 roku. --- Źródło: akcjonariat.pl
reklama
August 05 2020 00:04 V18.8.2-1