reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© mchudo dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 25 maja 2015

Apator: zawarcie znaczącej umowy warunkowej

Apator 21 maja 2015 roku zawarł warunkową umowę z S&T Services Polska Sp. z o.o. („S&T”). Kontrakt związany jest z realizacją projektu Smart City Wrocław („SCW”).

Przedmiotem umowy jest dostarczenie dla S&T liczników energii elektrycznej OSGP w ramach projektu Smart City Wrocław. Umowa została zawarta pod następującymi warunkami:[bullet-list] [:]wyrażenie przez lidera konsorcjum SCW - firmę LG CNS Co. Ltd. zgody na realizację projektu przez S&T, [:]wyrażenie zgody przez Tauron Dystrybucja SA, na uczestnictwo S&T w projekcie SCW, o ile zgoda będzie wymagana.[/i] Szacowana wartość umowy z S&T wynosi 26,5 mln PLN netto i może zostać obniżona do kwoty 22,7 mln PLN, w przypadku spełnienia do dnia 31 grudnia 2015 roku wyszczególnionych w umowie warunków. Apator SA poinformował, że postanowienia umowy z S&T nie odbiegają od warunków charakterystycznych dla tego rodzaju transakcji na rynku. Umowa z S&T zawiera również postanowienia dotyczące prawa opcji do zwiększenia liczby zamawianych liczników do 20% oraz możliwości udzielenia zamówień uzupełniających do wysokości 50% szacowanej wartości umowy. W przypadku skorzystania z prawa opcji lub możliwości zamówienia uzupełniającego dostawy będą realizowane do końca 2017 roku.
reklama
reklama
August 05 2020 00:04 V18.8.2-1