reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© yuriy chaban dreamstime.com Nauka | 26 maja 2015

5 mld PLN dla polskich uczelni i studentów

Program „Uczelnie przyszłości” ma zapewnić lepsze przygotowanie absolwentów do wejścia na rynek pracy, podniesienie jakości nauki i dydaktyki oraz wzmacnianie pozycji polskiego szkolnictwa wyższego na świecie.

„Uczelnie przyszłości” to nowy program MNiSW ogłoszony w zeszłą środę przez minister nauki prof. Lena Kolarską-Bobińską, którego celem jest podniesienie jakości kształcenia i jak najlepsze przygotowanie absolwentów do potrzeb rynku pracy. – Polska potrzebuje więcej innowacyjnych firm, a te z kolei potrzebują wykwalifikowanych, przedsiębiorczych pracowników. Poprzez Program Rozwoju Kompetencji przyczyniamy się do podnoszenia kompetencji młodych ludzi, którzy w najbliższych latach będą stanowić siłę napędową naszej gospodarki. Z tego względu kładziemy szczególny nacisk na szkolenia, zajęcia praktyczne i wizyty u pracodawców- zastępca dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju prof. Jerzy Kątcki. „Uczelnie przyszłości” to pakiet kompleksowych działań podjętych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego finansowanych ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). W puli nowego programu MNiSW jest 5 mld PLN. W sumie w ramach „Uczelni przyszłości” w 2015 roku odbędą się cztery konkursy i zrealizowane zostaną trzy projekty pozakonkursowe. Szkoły wyższe, które stworzą najlepsze wnioski w ramach konkursów otrzymają specjalny status „Uczelni przyszłości”. Uczelnie te będą mogły liczyć na dodatkowe finansowanie z budżetu państwa w postaci dotacji projakościowej. W 2016 roku ministerstwo przewiduje uruchomienie dwóch kolejnych konkursów: na Nowe Programy Kształcenia oraz na umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego. Dodatkowo planowane jest systemowe wsparcie procesu konsolidacji uczelni. --- Źródło: NCBR
reklama
August 03 2020 19:13 V18.8.0-2