reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© cacaroot dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 19 maja 2015

Apator wdraża plan naprawczy

Zarząd Apator przygotował i rozpoczął wdrożenie planu prowadzącego do obniżki kosztów i optymalizacji procesów produkcyjnych w obszarze opomiarowania energii elektrycznej.

Działania te powinny zapewnić realizację planu finansowego w tym obszarze do końca 2015 roku. Sytuacja w sektorze opomiarowania energii elektrycznej należy do czynników obniżających rentowność Apatora. Stosunkowo niewielki udział sprzedaży liczników inteligentnych (Smart City Wrocław) oraz istotny wzrost konkurencji i spadek średnich cen w segmencie liczników komunalnych, przy stosunkowo niewielkim eksporcie, znajdują swoje odzwierciedlenie w spadku marż, trendzie kontynuowanym z lat ubiegłych. Kolejnym czynnikiem wpływającym na osłabienie marż w sprawozdaniu skonsolidowanym jest sytuacja w obszarze usług teleinformatycznych (Apator Rector). Działania naprawcze, mające na celu zapewnienie terminowej realizacji kontraktów długoterminowych oraz powrót do nowej kontraktacji, są prowadzone od początku 2015 roku. Rok 2015 będzie dla Apator Rector rokiem przejściowym, a zarząd Apator oczekuje, iż spółka powinna istotnie poprawić wyniki finansowe już w 2016 roku. Apator opublikował skonsolidowany raport finansowy za pierwszy kwartał 2015 roku. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wzrosły o 17,6% rdr i osiągnęły poziom PLN 180,9 mln PLN. Wyższej sprzedaży towarzyszył jednak spadek marż, co pozwoliło na wypracowanie wyniku finansowego na poziomie porównywalnym z wynikiem zrealizowanym w I kwartale 2014 roku. Wypracowana EBITDA i zysk netto są zbliżone do poziomu z I kwartału 2014 roku i wyniosły odpowiednio PLN 27,8 mln PLN (-0,6%) oraz PLN 16,7 mln PLN (-1%). Pomimo, że wyniki I kwartału 2015 roku są poniżej oczekiwań, zarząd Apator potwierdza, że nie widzi zagrożeń dla realizacji planu finansowego. © Apator Zdaniem zarządu Apator perspektywy rozwoju we wszystkich kluczowych obszarach pozostają bardzo dobre. Spółki grupy prowadzą prace rozwojowe mające na celu wzrost jakości portfela oferowanych produktów i usług, co powinno zapewnić lepszy dostęp do rynków Unii Europejskiej. W tym kontekście należy zwrócić uwagę na przejęcie 100% udziałów w GWI (UK) przez Apator Metrix oraz 100% udziałów w Miitors (Dania) przez Apator Powogaz. Obydwie transakcje, pomimo ich ograniczonego wpływu na wyniki grupy w 2015 roku, powinny znacząco przyczynić się do rozwoju i poprawy wyników w dłuższej perspektywie.
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
June 09 2020 11:27 V18.6.11-1