reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© daniel schweinert dreamstime.com Nauka | 14 maja 2015

Budowa CBPIO na ukończeniu

Obecnie trwają ostatnie prace wykończeniowe pomieszczeń biurowych i laboratoryjnych Centrum Badawczego Polskiego Internetu Optycznego oraz kończy się zagospodarowywanie terenu wokół kompleksu.

Projekt CBPIO obejmuje budowę centrum danych (tzw. budynek sal technologicznych) oraz powiązanego z nim obiektu laboratoryjno-biurowego. Specjalizowane laboratoria ICT będą zintegrowane z siecią PIONIER i za jej pośrednictwem staną się dostępne dla polskiego i zagranicznego środowiska naukowego, a także podmiotów działających w obszarze badań i innowacji ICT. Tym samym CBPIO stanowić będzie ważny element europejskiej przestrzeni badawczej. W przyszłości przewidziano również możliwość dalszego rozwoju kompleksu. Do budynku sal technologicznych CBPIO dostarczono m.in. 22 klimatyzatory precyzyjne, które będą chłodziły 3 kioski IT (w sumie 48 szaf IT 47U). Dwa z nich będą dysponowały mocą chłodzenia po 100 kW, a jeden 200 kW. Centrum Badawcze Polskiego Internetu Optycznego (CBPIO) będzie stanowiło bazę dla rozwoju badań i wdrożeń w zakresie e-infrastruktury, technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) i ich zastosowań. Kompleks obiektów CBPIO stanie się główną siedzibą Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego (PCSS), afiliowanego przy Instytucie Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk.
reklama
August 04 2020 13:53 V18.8.1-1