reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© mablelo dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 14 maja 2015

Pięć podmiotów zainteresowanych kupnem Instytut Automatyki Systemów Energetycznych

Oferty w sprawie nabycia 85% kapitału zakładowego spółki Instytut Automatyki Systemów Energetycznych, należących do Skarbu Państwa, można było składać do 8 maja.

Ministerstwo Skarbu Państwa 7 kwietnia opublikowało zaproszenie do negocjacji w sprawie nabycia udziałów spółki Instytut Automatyki Systemów Energetycznych Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. MSP zamierza zbyć 76 500 udziałów o wartości nominalnej 100 PLN każdy, stanowiących 85% kapitału zakładowego spółki Instytut Automatyki Systemów Energetycznych. Propozycje wstępne złożyły następujące podmioty:
  • ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu,
  • KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie,
  • Politechnika Wrocławska,
  • WESTOR Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze,
  • Zakłady Automatyki „POLNA” S.A. z siedzibą w Przemyślu.
Podstawowym przedmiotem działalności Instytutu jest: prowadzenie badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych na rzecz rozwoju technicznego związanego z przesyłaniem i rozdzielaniem energii oraz sterowaniem obciążeniami systemów energetycznych, produkcja i dostawa specjalistycznych narzędzi programowych, systemów i urządzeń automatyki, produkcja urządzeń i aparatów energetycznych oraz prowadzenie badań środowiskowych urządzeń i systemów elektrycznych/elektronicznych.
reklama
August 05 2020 00:04 V18.8.2-1