reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© darren baker dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 13 maja 2015

Polsko-japońska współpraca dotycząca rozwoju inteligentnych sieci

Polskie firmy energetyczne oraz konsorcjum firm japońskich chcą zbudować system automatyki wraz z bateryjnym magazynem energii elektrycznej, który umożliwi lepsze wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

7 maja 2015 roku w siedzibie Polskich Sieci Elektroenergetycznych odbyło się uroczyste podpisanie umowy dotyczącej współpracy w zakresie rozwoju inteligentnych sieci w Polsce, pomiędzy PSE SA, Energa Operator SA, Energa Wytwarzanie SA oraz Hitachi, Ltd, które reprezentuje konsorcjum japońskich firm - Hitachi Chemical Co., Ltd, Sumitomo Mitsui Banking Corporation oraz Japan Research Institute, Ltd. Zawarta umowa dotyczy przeprowadzenia studium wykonalności dla realizacji projektu, który ma zwiększyć bezpieczeństwo polskiego systemu elektroenergetycznego. Zakres projektu obejmuje budowę dedykowanego systemu automatyki wraz z bateryjnym magazynem energii elektrycznej, który pozwoli m.in. na lepsze wykorzystanie źródeł odnawialnych o niestabilnym charakterze pracy. Będzie to projekt demonstracyjny, a jego finansowanie wspiera japońska organizacja rządowa New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO).
- Głównym celem wspólnego przedsięwzięcia jest ograniczenie ryzyka związanego z dużym wolumenem generacji ze źródeł o nieprzewidywalnym charakterze pracy, głównie wiatrowych, przy zapewnieniu bezpiecznych warunków pracy KSE – powiedział Henryk Majchrzak, prezes zarządu PSE.W tym celu zastosowane zostaną autorskie rozwiązania firm japońskich, w tym firmy Hitachi.
Podstawą do rozpoczęcia prac nad studium wykonalności i zawarcia umowy pomiędzy PSE, Energa Operator, Energa Wytwarzanie oraz konsorcjum firm z Hitachi na czele, jest list intencyjny podpisany w ubiegłym roku pomiędzy NEDO i Ministerstwem Gospodarki RP. Doświadczenia zdobyte podczas opracowywania studium wykonalności i późniejszej realizacji projektu demonstracyjnego będą kluczowe dla zdefiniowania wymagań dla docelowego systemu, pozwalającego na automatyczne ograniczanie skutków wystąpienia awarii w sieci, a także dla wymagań dotyczących zastosowania w sieci magazynów energii elektrycznej. Wprowadzone rozwiązania mają przyczynić się do stworzenia warunków dla rozwoju źródeł odnawialnych, w szczególności źródeł wiatrowych, przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa pracy systemu elektroenergetycznego. --- Źródło: PSE
reklama
reklama
October 14 2021 17:14 V18.25.1-1