reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© joingate dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 11 maja 2015

Upadło Ammono SA

20 kwietnia 2015 Sąd Rejonowy ogłosił upadłość likwidacyjną Ammono SA, jednej z najbardziej innowacyjnych polskich firm.

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, zawiadomił, że postanowieniem z dnia 20 kwietnia 2015 roku, ogłosił upadłość Ammono SA z siedzibą w Warszawie, obejmującą likwidację majątku. Sąd wyznaczył sędziego komisarza w osobie Kamili Wasilewskiej oraz syndyka w osobie Wiesława Ostrowskiego. Jednocześnie, sąd wzywa wierzycieli upadłego, do zgłoszenia wierzytelności w wyznaczonym terminie jednego miesiąca od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym". Ammono to producent kryształów azotku galu, używanych m.in. do wytwarzania laserów i diod LED.
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
June 09 2020 11:27 V18.6.11-1