reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© verticalarray dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 07 maja 2015

Nowa siedziba Polskiej Grupy Zbrojeniowej otwarta

PGZ rozpoczęła już działalność w nowej siedzibie w Radomiu oraz podpisała szereg umów dotyczących współpracy badawczo-rozwojowej z udziałem Agencji Rozwoju Przemysłu, uczelni wyższych i ośrodków badawczo- rozwojowych.

Jedną z umów jest porozumienie pomiędzy Agencją Rozwoju Przemysłu i PGZ, które będą współpracować na rzecz rozwoju innowacyjnych projektów. Spółki podpisały 6 maja bieżącego roku w Radomiu list intencyjny, na mocy którego PGZ stała się uczestnikiem Platformy Transferu Technologii. - Spółki wchodzące w skład Grupy PGZ należą do jednych z najbardziej innowacyjnych firm w Polsce. Przeznaczają wysokie nakłady na działalność badawczo-rozwojową oraz zgłaszają wiele patentów. Te rozwiązania i know-how, dotychczas stosowane wyłącznie na potrzeby wojska, powinny znaleźć zastosowanie także w sektorze cywilnym, m.in. w branży energetycznej i górnictwie. W tym aspekcie otwiera się szerokie pole współpracy pomiędzy PGZ a innymi kluczowymi spółkami Skarbu Państwa, m.in. ARP. Technologie podwójnego zastosowania na całym świecie dają impuls do rozwoju gospodarczego – powiedział Włodzimierz Karpiński, minister Skarbu Państwa.
- Zawiązana umowa Konsorcjum pomiędzy PGZ S.A., PIT-RADWAR S.A., Instytutem Technicznym Wojsk Lotniczych oraz Wojskowymi Zakładami Lotniczymi Nr 2 to szansa na rozwój polskich systemów bezzałogowych statków powietrznych. Zgodnie z ogłoszonym wczoraj przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego Narodowym Programem Budowy Bezzałogowych Samolotów uczestnicy konsorcjum zaoferują polskiej armii m. in. platformę E-310 opracowaną wspólnie przez polskie spółki - należącą do PGZ spółkę PIT- RADWAR S.A. oraz firmę EUROTECH sp. z o.o. - pisze PGZ w komunikacie.
Kolejna z podpisanych umów dotyczy zawiązania konsorcjum, którego liderem jest PGZ, na dostawę bezzałogowych statków powietrznych. Dodatkowo, w ramach zawiązanego wcześniej konsorcjum „Narew”, podjęto decyzję o zaangażowaniu wiodących uczelni wyższych do wspólnych prac badawczo-rozwojowych, niezbędnych dla modernizacji systemu Obrony Przeciwlotniczej krótkiego zasięgu. Ta decyzja zaowocowała podpisaniem dzisiaj umowy trójstronnej o współpracy pomiędzy PGZ , WAT i Politechniką Warszawską. Włączenie uczelni do prac nad programem „Narew” przyczyni się do tworzenia nowych miejsc pracy oraz kształcenia w Polsce wysokiej klasy specjalistów, zwłaszcza w zakresie technologii rakietowych. PGZ zawarła także ramowe porozumienie o współpracy z ARP, Politechniką Warszawską, Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, Wojskową Akademią Techniczną, Instytutem Technologii Eksploatacji - Państwowym Instytutem Badawczym oraz Radomskim Centrum Innowacji i Technologii. Głównym celem zawartego porozumienia jest komercjalizacja wyników badań naukowych i prac rozwojowych z wykorzystaniem infrastruktury Parku Naukowo-Technologicznego w Radomiu. W nowej siedzibie PGZ pracować będą specjalności zatrudnieni w działach księgowości, administracji, marketingu, handlu, produkcji, IT oraz zespoły obsługujące poszczególne programy modernizacji polskiej armii, a także osoby odpowiedzialne za badania i rozwój oraz innowacje. Docelowo zatrudnienie wzrośnie o ponad 120 osób do końca roku. Nabór na wybrane stanowiska już trwa. PGZ w Radomiu aktualnie zatrudnia łącznie blisko 500 osób i jest jednym z kluczowych pracodawców w regionie. PGZ tworzy Grupę ponad 60 spółek działających w branży produkcyjno-usługowej, które zatrudniają ok. 17,5 tys. pracowników. W efekcie konsolidacji powstał jeden z największych koncernów obronnych w tej części świata.
reklama
reklama
August 05 2020 00:04 V18.8.2-1