reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© mariusz szachowski dreamstime.com Nauka | 07 maja 2015

Współpraca Politechniki Warszawskiej oraz STMicroelectronic

Politechnika Warszawska i firma STMicroelectronic podpisały wczoraj, 5 maja, list intencyjny dotyczący przyszłej współpracy.

Obszary współpracy mają objąć m.in. rozwój sensorów oraz bio-sensorów, fotoniki, MEMS oraz NEMS, obrazowania optycznego oraz terahercowego, urządzeń wielkiej częstotliwości, nano- i bio-materiałów, obudowywania, projektowania analogowego i cyfrowego, efektywnego zarządzania energią, pozyskiwanie i gromadzenie energii z otoczenia, niskoenergetyczne przetwarzanie informacji i komunikacji bezprzewodowej. Intencją obu stron jest podjęcie działań w ramach ww. obszarów badawczych, zakładając m.in.:
  • wymianę kadry,
  • szkolenia dla studentów oraz młodych inżynierów,
  • wspólny udział w projektach,
  • opracowanie programu bilateralnej współpracy badawczo-rozwojowej.
- STMicroelectronic jest ważnym partnerem przemysłowym i Politechnika liczy na rozwój wzajemnej kooperacji. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że będziemy współpracować w różnych dziedzinach technologicznych – powiedział rektor uczelni prof. Jan Szmidt po podpisaniu umowy. Szeroki zakres współpracy środowiska naukowego i biznesu ma na celu wykorzystanie potencjału naukowego Politechniki Warszawskiej oraz doświadczenia biznesowego francuskiego koncernu. --- Źródło: CEZAMAT
reklama
August 05 2020 00:04 V18.8.2-1