reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© norebbo dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 06 maja 2015

BRASTER coraz bliżej GPW

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny spółki w związku z ofertą publiczną akcji oraz z planowanymi przeniesieniem notowań na rynek główny GPW. Prospekt został opublikowany wczoraj, 5 maja.

– W ciągu zaledwie kilku miesięcy udało nam się istotnie zaktualizować nasz prospekt emisyjny. Było to konieczne ze względu na wprowadzenie nowej strategii firmy, zgodnie z którą urządzenie BRASTER Tester będzie urządzeniem kierowanym bezpośrednio do kobiet i wejdzie do sprzedaży już w drugiej połowie 2016 roku – powiedział Marcin Halicki, prezes zarządu BRASTER SA. Wniosek do KNF o wznowienie postępowania w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego BRASTER złożył w styczniu. Na jego podstawie spółka planuje przeniesienie notowań z NewConnect na rynek główny GPW oraz przeprowadzenie oferty publicznej do 2,6 mln akcji serii F.
Urządzenie BRASTER Tester w pierwszej kolejności trafi na rynek polski. W roku 2017 planowane jest rozpoczęcie dystrybucji w Niemczech i Wielkiej Brytanii. Rok później urządzenie wejdzie do sprzedaży m.in. w kolejnych państwach Unii Europejskiej oraz Stanach Zjednoczonych.
W ramach rozwoju projektu BRASTER współpracuje m.in. z Politechniką Warszawską oraz Uniwersytetem Jagiellońskim. Naukowcy z Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych PW pracują nad systemem automatycznej interpretacji badań termograficznych otrzymywanych z urządzenia BRASTER Tester. Firma podkreśla, że będzie to milowy krok w procesie przygotowania urządzenia do komercjalizacji, ponieważ automatyczna interpretacja badań stanowi jeden z fundamentów strategii firmy. Specjaliści z Collegium Medicum UJ zrealizują natomiast badanie w ramach projektu INNOMED, w którym udział weźmie ponad 2 tys. kobiet. Ma ono pozwolić na porównanie skuteczności urządzenia BRASTER Tester w diagnostyce i różnicowaniu patologii piersi u kobiet względem standardowych metod diagnostycznych (wg nowego algorytmu). Projekt został dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na kwotę 9,1 mln zł (łączny koszt jego realizacji wyniesie 10,2 mln zł).
reklama
reklama
May 12 2021 10:24 V18.17.4-1