reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© robyn mackenzie dreamstime.com_pie Przemysł elektroniczny | 05 maja 2015

Apator: udany 2014 rok

Apator przedstawił roczny raport finansowy. Skonsolidowane przychody za 2014 rok wyniosły prawie 725 mln PLN (+6%). Grupa wypracowała zysk netto w wysokości 84,69 mln PLN (68 mln PLN w roku 2013).

Zysk z działalności operacyjnej za 2014 rok wyniósł 106,4 mln PLN, w porównaniu do 85,5 mln PLN zysku operacyjnego wypracowanego w 2013 roku. Sprzedaż w poszczególnych segmentach biznesowych wyglądała następująco:
  • segment pomiarowy (liczniki energii elektrycznej, gazu, wody i ciepła wraz z towarzyszącymi usługami): 516,3 mln PLN,
  • automatyzacja sieci (urządzenia sterujące i łączeniowe oraz inna infrastruktura i oprogramowanie dla sieci energetycznych): 139,2 mln PLN,
  • pozostałe („non-core”- inna aparatura sterująca i aparatura dla górnictwa): 69,4 mln PLN.
- Ważnym czynnikiem naszego sukcesu była zmiana modelu biznesowego potwierdzona przejęciem spółki Elkomtech, której proces integracji, rozpoczęty w kwietniu 2014 roku, będzie kontynuowany w 2015 roku. Włączenie Elkomtechu stwarza nowe możliwości rozwoju grupy Apator w kierunku zintegrowanych systemów informatycznych służących do zarządzania infrastrukturą techniczną na wszystkich poziomach napięć w sektorze energetyki zawodowej, a także w przemyśle. Z punktu widzenia biznesowego to bardzo przyszłościowy i rozwojowy obszar, który niesie szanse wzmocnienia naszej pozycji rynkowej nie tylko w kraju, ale również, w perspektywie kolejnych lat, na rynkach zagranicznych – pisze Andrzej Szostak, prezes Apatora w liście do akcjonariuszy.
Główną dźwignią wzrostu sprzedaży grupy Apator była konsolidacja wyników spółki Apator Elkomtech od II kwartału 2014 r. oraz wzrosty w liniach opomiarowania: wody i ciepła, gazu oraz energii elektrycznej – pisze spółka w raporcie. Zakończony duży kontrakt na dostawę gazomierzy do Danii/Holandii został w znacznym stopniu zastąpiony wysoką sprzedażą do Secure (do Indii z przeznaczeniem na Wielką Brytanię). Trudna sytuacja na rynku rosyjskim nie wpłynęła negatywnie na wyniki grupy Apator. Pozytywny wpływ na zrost wyniku netto miała istotna poprawa wyników spółki współkontrolowanej GWi (remonty gazomierzy w Wielkiej Brytanii). - W linii opomiarowania energii elektrycznej odnotowaliśmy w 2014 roku wysoki, 27% wzrost przychodów ze sprzedaży m.in. dzięki realizacji wielu ważnych przetargów na dostawy liczników komunalnych w Polsce. Niestety zaobserwowaliśmy proces spadku rentowności związany ze spadkiem cen. W kolejnej naszej linii – aparaturze łączeniowej uzyskaliśmy wzrost rentowności i sprzedaży na rynku krajowym, przy jednoczesnym niewykonaniu planu eksportu. Był to jedyny asortyment, w którym istotnie odczuliśmy wpływ skomplikowanej sytuacji polityczno-gospodarczej w Rosji – czytamy w liście, który prezes Andrzej Szostak skierował do akcjonariuszy. Prezes Apatora zapowiada, że w 2015 roku grupa zamierza rozwijać portfolio produktów, zwłaszcza w kierunku zaawansowanych systemów zarządzania infrastrukturą techniczną sieci elektroenergetycznej oraz inteligentnego opomiarowania mediów użytkowych.
reklama
August 05 2020 00:04 V18.8.2-2