reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© maria simonova dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 06 maja 2015

Pomorska SSE i Akademia Marynarki Wojennej podpisują porozumienie

Porozumienie podpisane 29 kwietnia bieżącego roku przez prezesa PSSE oraz rektora AMW , ma wzmocnić współpracy nauki i biznesu.

Celem porozumienia jest podjęcie wspólnych działań na rzecz tworzenia efektywnych powiązań pomiędzy nauką a biznesem w oparciu o działalność Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Gdańskiego Parku Naukowo – Technologicznego i Bałtyckiego Portu Nowych Technologii. Współpraca skutkować będzie wspólnym realizowaniem projektów badawczo – rozwojowych oraz wdrożeniowych, a także przyczyni się do transferu technologii z uczelni do przemysłu. Porozumienie podpisali prezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Teresa Kamińska oraz rektor Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni komandor prof. dr hab. Tomasz Szubrycht.
reklama
reklama
August 05 2020 00:04 V18.8.2-1