reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Uniwersytet Rzeszowski Przemysł elektroniczny | 05 maja 2015

W Rzeszowie otwarto Centrum Innowacyjnych Technologii

Na Uniwersytecie Rzeszowskim otwarte zostało Centrum Innowacyjnych Technologii (CIT). Będą w nim prowadzone badania m.in. dla małych i średnich przedsiębiorców. Wartość projektu to około 20 mln PLN.

Centrum składa się z trzech specjalistycznych laboratoriów:
  • laboratorium niekonwencjonalnych technik wytwarzania,
  • laboratorium mikroprojektów,
  • laboratorium badań materiałów i wyrobów.
Pierwsze z wymienionych laboratoriów posłuży do testowania i tworzenia nowych, innowacyjnych technologii i narzędzi. W drugim, laboratorium mikroprojektów, małe i średnie przedsiębiorstwa będą mogły zlecać badania dotyczące np. ulepszenia jakiegoś produktu czy linii technologicznej. Natomiast główne laboratorium CIT, czyli laboratorium badań materiałów i wyrobów, ukierunkowane będzie na trzy obszary badań: inżynieria odwrotna i wytwarzanie przyrostowe, badanie powierzchni oraz badanie własności użytkowych. Jak wyjaśnia w portalu PAP – Nauka w Polsce kierownik projektu prof. Mieczysław Korzyński, pracujący w tej części centrum inżynierowie będą mieli do dyspozycji kilkadziesiąt stanowisk badawczych najnowszej generacji. Do prac badawczych posłużą m.in. skanery światła zielonego i białego oraz drukarki 3D. Wszystkie laboratoria wyposażone są w sprzęt i aparaturę naukowo-badawczą o wartości 16 mln PLN. Cała działalność CIT jest ukierunkowana na współpracę z przemysłem, choć będą też tu prowadzone badania czysto naukowe m.in. nad umacnianiem powierzchni metali na zimno. Realizację projektu rozpoczęto w 2011 roku, wartość przedsięwzięcia to około 20 mln PLN. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Priorytet I Nowoczesna Gospodarka, Działanie 1.3 Wspieranie Innowacji. --- Źródło: PAP – Nauka w Polsce, Uniwersytet Rzeszowski Fot: Jadwiga Zydroń
reklama
reklama
January 18 2021 12:56 V18.15.14-1