reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© yevhen basov dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 24 kwietnia 2015

Autosan znowu na sprzedaż

Tym razem syndyk znajdującego się w upadłości polskiego producenta autobusów oferuje przedsiębiorstwo w trybie „z wolnej ręki”.

Jak dotąd nie udało się znaleźć nabywcy dla firmy Autosan z Sanoka. Ostatnia cena wywoławcza, w piątym już przetargu, wynosiła 37 mln PLN. Zakład będzie sprzedany z wolnej ręki. „(...) wystąpiłem do Sędziego Komisarza o wyrażenie zgody na sprzedaż w trybie >>z wolnej ręki<< przedsiębiorstwa Autosan SA w upadłości likwidacyjnej (...) po przeprowadzeniu negocjacji z wybranymi podmiotami i zatwierdzeniu wynegocjowanych warunków sprzedaży przez Sędziego Komisarza” – czytamy w komunikacie. Sędzia 14 kwietnia zezwolił na zaproponowaną formę sprzedaży, pod dwoma warunkami:
  • zawarcie umowy sprzedaży w terminie trzech miesięcy od dnia zatwierdzenia wynegocjowanych warunków przez Sędziego Komisarza,
  • cena powinna być płatna najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży, na rachunek bankowy wskazany przez syndyka, zaś do protokolarnego przekazania przedmiotu umowy dojdzie w terminie trzech dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży
Oferty należy składać do 8 maja. Autosan jest w upadłości likwidacyjnej od początku października 2013 roku.
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
May 21 2019 21:58 V13.3.9-1