reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© tomas popelka dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 22 kwietnia 2015

Protest w WABCO?

NSZZ „Solidarność” informuje o protestach w WABCO, natomiast firma publikuje oświadczenie „w sprawie plotek o planowanym strajku”.

Na portalu NSZZ „Solidarność” czytamy, że związki zawodowe ( w tym NSZZ „Solidarność”) działające we wrocławskim WABCO 14, kwietnia weszły w spór zbiorowy z pracodawcą. Jak informuje „Solidarność”- W czwartek 16 kwietnia przedstawiciele związkowców spotkali się z pracownikami, aby poinformować ich o prowadzonych działaniach. Wśród postulatów związkowych znajdują się m.in następujące żądania: -demontaż systemu monitoringu wizyjnego z obszaru produkcji, stołówki oraz palarni oraz przyjęcie zasady, że elementy systemu monitoringu mogą być montowane tylko za wiedzą i zgodą działających w WABCO Polska związków zawodowych, - dokonanie regulacji zasad organizowania pracy w nadgodzinach zwłaszcza nieuzasadnionego wydawania poleceń służbowych, - urealnienie zarobków pracowników WABCO Polska w oparciu o rzeczywiste dane dotyczące wielkości i wartości produkcji zakładu, - unormowanie zasad funkcjonowania oraz współpracy pracodawcy ze związkami zawodowymi, - dokonanie zmian w systemie premiowania. W odpowiedzi na te informacje, WABCO Polska wydało oświadczenie, które przytaczamy w całości: WABCO nie komentuje pogłosek i zasłyszanych informacji dotyczących działalności firmy. WABCO konsekwentnie realizuje politykę inwestycji w rozwój zakładów produkcyjnych, by lepiej służyć swoim klientom na świecie, w tym w Polsce. W ostatnich latach firma zainwestowała ponad 100 mln złotych w budowę centrum badawczo-rozwojowego i drugiej fabryki we Wrocławiu. Dodatkowe inwestycje w budowę nowych linii produkcyjnych, modernizację maszyn i urządzeń oraz rozwój infrastruktury w i wokół zakładu tylko 2014 roku wyniosły ponad 30 mln złotych. Zatrudnienie wśród pracowników bezpośredniej produkcji, jak i w funkcjach globalnych, takich jak Marketing, Finanse, Rozwój Produktu czy Zakupy Strategiczne wzrosło w ciągu ostatnich 5 lat o 40%. WABCO oferuje swoim pracownikom wynagrodzenie i system premiowania odpowiadające warunkom lokalnego rynku, pracę z wykorzystaniem innowacyjnych technologii, międzynarodowe środowisko pracy gwarantujące wymianę wiedzy i rozwój. Jako globalna, odpowiedzialna społecznie firma, WABCO przestrzega lokalnego prawa i regulacji prawa pracy, zapewniając równe traktowanie wszystkim pracownikom. Założony w 1999 roku zakład produkcyjny WABCO we Wrocławiu, jest ważnym węzłem globalnych zasobów WABCO – centrum badawczo-rozwojowym oraz inżynierii produkcji, silnie wspierającym działalność w skali globalnej. Pełni rolę centrum rozwoju nowych technologii, inżynierii produktu oraz kultury Lean w międzynarodowej organizacji WABCO. WABCO Polska zatrudnia około 2000 osób.
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
June 09 2020 11:27 V18.6.11-2