reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© pavelgr dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 17 kwietnia 2015

400 mln PLN na nowoczesne technologie w lotnictwie

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju rozwija polski sektor innowacyjnego lotnictwa i ogłasza kolejny konkurs z nowej perspektywy UE w Programie Inteligentny Rozwój.

– Polscy naukowcy są liderami innowacji w światowym lotnictwie. Nasza dolina lotnicza nie tylko produkuje nowoczesne rozwiązania dla największych producentów samolotów na świcie, ale również komercjalizuje własne inteligentne technologie. Transport lotniczy to bardzo dynamicznie rozwijająca się gałąź gospodarki opartej na wiedzy. Dlatego nowe technologie, które powstaną dzięki programowi InnLot mogą stanowić koło zamachowe dla innych krajowych inteligentnych specjalizacji – mówi prof. Lena Kolarska-Bobińska, minister nauki i szkolnictwa wyższego.
Konkurs programu „INNOLOT – innowacyjne lotnictwo” jest organizowany w ramach działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” PO IR, służącemu realizacji dużych przedsięwzięć B+R, istotnych dla rozwoju poszczególnych branż i sektorów gospodarki. Wsparcie przeznaczone zostanie na sfinansowanie projektów z zakresu nowoczesnych technologii z branży lotniczej o największym potencjale wprowadzenia ich rynek.
– Program InnoLot należy do grupy programów sektorowych finansowanych z Unii Europejskiej. Lotnictwo to jedna z wielu strategicznych gałęzi rozwoju naszego kraju. Dzięki funduszom rozwoju regionalnego polscy inżynierowie otrzymają szanse na udział w ultranowoczesnych międzynarodowych projektach badawczych, a polscy przedsiębiorcy produkujący innowacyjne rozwiązania dla lotnictwa wzmocnią swoją przewagę się rynkach zagranicznych – zapowiada prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. NCBR przewidział na projekty w konkursie 400 mln PLN. Dofinansowanie przewidziane jest dla przedsiębiorców aplikujących samodzielnie oraz w konsorcjach przemysłowych. Nabór wniosków potrwa od 18 maja do 17 lipca 2015 roku. Ogłoszony w ramach PO Inteligentny Rozwój konkurs stanowi kontynuację realizowanego dotychczas programu InnoLot, będącego rezultatem porozumienia zawartego pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju i grupą stowarzyszeń firm lotniczych reprezentujących Polską Platformę Technologiczną Lotnictwa. W jego ramach wsparcie z NCBR w wysokości około 180 mln PLN uzyskało 12 projektów, a środki własne wniesione przez przedsiębiorców celem współfinansowania projektów wyniosły 153 mln PLN.
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
May 21 2019 21:58 V13.3.9-1