reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© adam121 dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 16 kwietnia 2015

Rekordowy rok ELZAB-u

Rekordowe przychody były skutkiem sprzedaży małych i średnich kas do nowych podatników w 2013 i 2014 roku, oraz zwiększonym popytem na urządzenia fiskalne – pisze spółka w raporcie.

Przychody ze sprzedaży wyniosły 186,96 mln PLN i były o 68,3% wyższe w stosunku do sprzedaży osiągniętej w 2013 roku, natomiast skonsolidowany zysk netto wypracowany przez Grupę ELZAB w 2014 roku, wyniósł 24,4 mln PLN i był o 88,7% wyższy niż osiągnięty w roku poprzednim. Jak informuje ELZAB, istotny wpływ na sprzedaż miała między innymi koniunktura na rynkach zagranicznych, bowiem rekordowe przychody ze sprzedaży zagranicznej były jednym z głównych źródeł wzrostu Grupy ELZAB. Ogólna wartość eksportu w 2014 roku była wyższa o 526% w porównaniu do roku 2013. W skład Grupy Kapitałowej © ELZAB w 2014 roku wchodziły następujące podmioty:
  • ELZAB S.A. – podmiot dominujący,
  • MICRA METRIPOND Kft – podmiot zależny,
  • ELZAB Soft Sp. z o.o. – podmiot zależny,
  • Comp Centrum Innowacji Sp. z o.o. – podmiot stowarzyszony.
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
May 28 2020 10:59 V18.6.7-1